63. godišnje kolo

Ukupan broj odigranih 63. godišnjih kola do 2022. godine – 13.
Prvi put 10.11.2009. godine.

Kombinacije brojeva
U sledećoj tabeli prikazane su Loto kombinacije brojeva izvučene u 63. godišnjem kolu po godinama.

UK – redni broj ukupno odigranih kola od 30.07.1985. godine
GOD – redni broj godišnjeg kola
DATUM – datum odigranog kola
I, II, III, IV, V, VI, VII – redosled izvlačenja brojeva

Kombinacije raspoređene po dekadama
 PDTČ – 7
 PDT – 3
 PDČ – 1
 PTČ – 1
 DTČ – 1

Broj kombinacija u kojima su raspoređeni brojevi iz sve 4 dekade – 7 (53.85%).

P– prva dekada
D– druga dekada
T– treća dekada
Č– četvrta dekada

Učestanost kombinacija po parnosti
 5n  2p – 3
 4n  3p – 2
 3n  4p – 6
 2n  5p – 1
 1n  6p – 1

n – neparni brojevi
p – parni brojevi

Pojedinačni brojevi ukupno
Grafikon prikazuje učestanost pojedinačnih brojeva u izvučenim kombinacijama.

Najmanji zbir brojeva kombinacije je 85— 2014. godine.
Najveći zbir brojeva kombinacije je 187— 2020. godine.

Najmanji raspon brojeva kombinacije je 25— 2011, 2021. godine.
Najveći raspon brojeva kombinacije je 39— 2018. godine.

Raspored svih izvučenih brojeva u 63. godišnjem kolu po kolonama
 ukupan broj izvučenih brojeva po kolonama
 I – 33, II – 24, III – 34
 kombinacije po kolonama
– IIIIII – 9 puta – 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2020, 2021. godine
 raspored brojeva po kolonama
– 412 – 1 – 2017. godine
– 322 – 3 – 2009, 2014, 2020. godine
– 313 – 2 – 2015, 2021. godine
– 304 – 2 – 2018, 2019. godine
– 232 – 1 – 2011. godine
– 223 – 1 – 2010. godine
– 250 – 1 – 2012. godine
– 214 – 1 – 2013. godine
– 043 – 1 – 2016. godine

I – prva kolona (stubac)
II – prva kolona (stubac)
III – prva kolona (stubac)

Broj kombinacija u kojima su raspoređeni brojevi iz sve 3 kolone – (69.23%).

Nizovi uzastopnih brojeva u kombinaciji
– 2 broja u nizu – 
8 puta
–   1,    2– 1 put – 2017. godine
–   6,    7– 1 put – 2021. godine
–   8,   9– 2 puta – 2010, 2011. godine
– 15, 16– 1 put – 2018. godine
– 16, 17– 1 put – 2013. godine
– 29, 30– 1 put – 2021. godine
– 36, 37– 1 put – 2009. godine

– 3 broja u nizu – 3 puta
– 3, 4, 5 – 2014. godine
– 25, 26, 27 – 2020. godine
– 27, 28, 29 – 2010. godine

– 4 broja u nizu – 0
– 5 brojeva u nizu – 0
– 6 brojeva u nizu – 0
– 7 brojeva u nizu – 0

Овај унос је објављен под 61 - 70. Забележите сталну везу.