2018. godina

 

Ukupan broj odigranih kola – 2239
Broj odigranih kola u 2018. godini – 105

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2018. godini

brojevi-2018.godina105

Najveća učestanost – brojevi – 5
Broj izvlačenja – 27
Najmanja učestanost – brojevi – 12
Broj izvlačenja – 11

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 392 (53.33 %)
– parnih brojeva –      343 (46.67 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
4n i 3p – 36 (34.62%)
3n i 4p – 24 (23.08%)

Može se videti da su brojevi iz dekade najviše zastupljeni – 197 (26.80 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz T dekade – 105 (14.29 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz dekade – 95 (12.93 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–     I  – 245 (33.33 %)
–   II  – 246 (33.47 %)
– III  – 244 (33.20 %)

U 2018. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
PDTČ dekade – 61 (58.10%)

– I, II i III kolone – 92 (87.62%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2018. godini
– kolo – 20 ; zbir – 65
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2018. godini
– kolo – 8 ; zbir – 201