Brojevi – 2021

Ukupan broj odigranih kola – 2530
Broj odigranih kola u 2021. godini – 82

Pregled jednocifrenih i dvocifrenih loto brojeva izvučenih u 2021. godini.


Loto brojevi izvučeni u 2021. godini raspoređeni po kolima u kojima su izvučeni:

  1 – 9, 12, 13, 16, 26, 39, 40, 41, 48, 65, 80, 
  2 – 6, 12, 16, 18, 21, 24, 30, 43, 47, 50, 61, 
  3 – 4, 14, 18, 29, 32, 34, 40, 43, 60, 62, 75, 79, 81, 82, 
  4 – 1, 3, 11, 14, 15, 16, 23, 30, 37, 49, 78,  
  5 – 2, 7, 14, 18, 19, 27, 36, 41, 43, 46, 48, 49, 59, 71, 74, 76, 77, 78, 81, 
  6 – 1, 3, 6, 8, 9, 15, 17, 21, 24, 44, 46, 61, 62, 63, 77, 80, 
  7 – 17, 27, 28, 31, 32, 44, 55, 59, 63, 75, 80, 
  8 – 1, 5, 8, 20, 21, 22, 31, 43, 45, 50, 55, 62, 65, 78,
  9 – 2, 8, 16, 19, 30, 33, 34, 66, 74, 77, 
10 – 2, 3, 19, 28, 36, 42, 45, 46, 49, 51, 52, 54, 60, 63, 72, 76, 79, 
11 – 3, 4, 5, 6, 17, 28, 38, 40, 45, 47, 65, 66, 70, 72,  73, 76, 78, 81, 
12 – 1, 2, 8, 12, 13, 22, 26, 27, 32, 36, 38, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 67, 69, 71, 
13 – 4, 11, 13, 19, 20, 33, 34, 35, 39, 48, 53, 54, 59, 68, 70, 72,  
14 – 9, 10, 22, 24, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 45, 54, 59, 65, 71, 80, 
15 – 5, 7, 10, 11, 17, 24, 27, 30, 37, 39, 45, 52, 61, 65, 66, 74, 77, 81, 
16 – 2, 13, 15, 22, 31, 36, 50, 63, 66, 69, 73, 77, 82, 
17 – 25, 27, 44, 47, 67, 69, 70, 
18 – 7, 18, 11, 14, 19, 26, 40, 41, 44, 55, 67, 72, 75, 
19 – 4, 17, 23, 50, 51, 55, 56, 59, 60, 62, 68, 73, 76, 77, 82, 
20 – 3, 20, 23, 25, 37, 38, 47, 49, 56, 62, 66, 74, 81, 
21 – 8, 14, 15, 18, 21, 26, 29, 35, 37, 38, 42, 44, 52, 53, 63, 64, 67, 73, 78, 79, 81, 
22 – 5, 6, 22, 25, 31, 33, 42, 51, 55, 69, 73, 79, 
23 – 9, 11, 12, 17, 20, 28, 41, 46, 53, 68, 69, 71, 75, 
24 – 11, 15, 26, 29, 34, 38, 39, 48, 53, 56, 65, 67, 75, 
25 – 10, 18, 23, 28, 32, 35, 41, 45, 46, 48, 53, 62, 64, 67, 81, 
26 – 10, 11, 17, 25, 29, 30, 43, 51, 52, 62, 
27 – 9, 13, 24, 36, 56, 61, 64, 70, 75, 
28 – 6, 7, 33, 34, 42, 50, 55, 68, 72, 78, 
29 – 4, 8, 10, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 35, 41, 42, 44, 49, 53, 54, 60, 63, 68, 71, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 
30 – 7, 8, 18, 28, 35, 38, 39, 51, 56, 61, 63, 66, 68, 70, 74, 
31 – 6, 12, 24, 33, 34, 38, 39, 49, 51, 66, 
32 – 3, 4, 7, 13, 15, 23, 27, 30, 31, 52, 67, 79, 82, 
33 – 5, 23, 25, 32, 36, 37, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 59, 61, 64, 73, 74, 80, 
34 – 1, 6, 15, 16, 19, 30, 32, 37, 42, 43, 54, 55, 60, 70, 71, 75, 79, 80, 82, 
35 – 2, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 26, 27, 33, 35, 40, 44, 45, 46, 54, 59, 65, 69, 73, 82, 
36 – 1, 4, 7, 9, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 37, 39, 56,  
37 – 2, 3, 24, 29, 33, 35, 42, 61, 72, 78, 
38 – 5, 14, 21, 28, 32, 40, 47, 64, 68, 70, 72, 76, 
39 – 1, 5, 13, 18, 31, 47, 48, 52, 54, 60, 64, 69, 71, 76,