Brojevi – 2021

Ukupan broj odigranih kola – 2483
Broj odigranih kola u 2021. godini – 35

Pregled jednocifrenih i dvocifrenih loto brojeva izvučenih u 2021. godini.


Loto brojevi izvučeni u 2021. godini raspoređeni po kolima u kojima su izvučeni:

  1 – 9, 12, 13, 16, 26, 
  2 – 6, 12, 16, 18, 21, 24, 30, 
  3 – 4, 14, 18, 29, 32, 34, 
  4 – 1, 3, 11, 14, 15, 16, 23, 30, 
  5 – 2, 7, 14, 18, 19, 27, 
  6 – 1, 3, 6, 8, 9, 15, 17, 21, 24, 
  7 – 17, 27, 28, 31, 32, 
  8 – 1, 5, 8, 20, 21, 22, 31, 
  9 – 2, 8, 16, 19, 30, 33, 34, 
10 – 2, 3, 19, 28, 
11 – 3, 4, 5, 6, 17, 28, 
12 – 1, 2, 8, 12, 13, 22, 26, 27, 32, 
13 – 4, 11, 13, 19, 20, 33, 34, 35, 
14 – 9, 10, 22, 24, 29, 31, 34, 
15 – 5, 7, 10, 11, 17, 24, 27, 30, 
16 – 2, 13, 15, 22, 31, 
17 – 25, 27, 
18 – 7, 18, 11, 14, 19, 26, 
19 – 4, 17, 23, 
20 – 3, 20, 23, 25, 
21 – 8, 14, 15, 18, 21, 26, 29, 35, 
22 – 5, 6, 22, 25, 31, 33, 
23 – 9, 11, 12, 17, 20, 28, 
24 – 11, 15, 26, 29, 34, 
25 – 10, 18, 23, 28, 32, 35, 
26 – 10, 11, 17, 25, 29, 30, 
27 – 9, 13, 24, 
28 – 6, 7, 33, 34, 
29 – 4, 8, 10, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 35,   
30 – 7, 8, 18, 28, 35, 
31 – 6, 12, 24, 33, 34, 
32 – 3, 4, 7, 13, 15, 23, 27, 30, 31, 
33 – 5, 23, 25, 32, 
34 – 1, 6, 15, 16, 19, 30, 32, 
35 – 2, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 26, 27, 33, 35, 
36 – 1, 4, 7, 9, 16, 20, 21, 22, 24, 25,  
37 – 2, 3, 24, 29, 33, 35, 
38 – 5, 14, 21, 28, 32, 
39 – 1, 5, 13, 18, 31,