2011. godina

U 2011. godini odigrano je ukupno 104 kola.
Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2011. godini.

Učestanost brojeva u 2011. godini

Najređe izvučeni broj je: 16 – 11 puta
Najčešće izvučeni broj je: 32 – 27 puta

Parnost izvučenih brojeva:
– N – 358 (49.18%)
– P – 370  (50.82%)

Najčešća kombinacija s neparnim i parnim brojevima:
– 3n i 4p – 37 (35.58%)

Učestanost brojeva po dekadama:
– P – 198 (27.20%)
– D – 186 (25.55%)
– T – 174 (23.90%)
– Č – 170 (23.35%)

Broj kombinacija u kojima su zastupljeni brojevi iz sve četiri dekade:
– PDTČ – 56 (53.85%)

Zastupljenost brojeva po kolonama:
–     I – 253 (34.75%)
–   II – 254 (34.89%)
– III – 221 (30.36%)

Broj kombinacija u kojima su zastupljeni brojevi iz sve tri kolone:
I, II, III – 94 (90.38%)