29. godišnje kolo

Ukupan broj odigranih 29. godišnjih kola do 2024. godine – 38.
Prvi put 11.07.1986. godine.

Kombinacije brojeva

U sledećim tabelama prikazane su kombinacije brojeva izvučene u 29. godišnjem kolu po
godinama.

UK – redni broj ukupno odigranih kola od 30.07.1985. godine
GOD – redni broj godišnjeg kola
DATUM – datum odigranog kola
I, II, III, IV, V, VI, VII – redosled izvlačenja brojeva

Kombinacije raspoređene po dekadama

P– prva dekada
D– druga dekada
T– treća dekada
Č– četvrta dekada

Kombinacije po parnosti

n – neparni brojevi
p – parni brojevi

Kombinacije bez jedne dekade

Pojedinačni brojevi ukupno

Grafikon prikazuje učestanost pojedinačnih brojeva u izvučenim kombinacijama.

Najređe izvlačeni brojevi: 4, 12, 16, 20, 34 — 3 puta.
Najčešće izvlačeni brojevi: 9 — 12 puta.

Najmanji zbir brojeva kombinacije je 81 — 2008, 2011. godine.
Najveći zbir brojeva kombinacije je 194 — 2000. godine.

Najmanji raspon brojeva kombinacije je 20– 1994, 2020. godine.
Najveći raspon brojeva kombinacije je 38 — 1997, 1999. godine.
Najčešći raspon brojeva kombinacije je:
– 35 — 1996, 1998, 2003, 2011, 2021. godine

Najčešći zbir brojeva po kolonama je :
1. kol – 2
2. kol – 3
3. kol – 2, i to 8 puta – 1994, 1998, 2000, 2004, 2015, 2016, 2017, 2020. godine

Najviše brojeva iz jedne kolone je:
– 5 – iz 2. kolone – 1996. godine

Broj kombinacija u kojima su raspoređeni brojevi iz sve 3 kolone je 31 (81.58 %).

Raspored svih izvučenih brojeva u 29. godišnjem kolu po kolonama

I – prva kolona (stubac)
II – prva kolona (stubac)
III – prva kolona (stubac)

Niz brojeva u kombinaciji

– 2 broja u nizu – 31 put, najčešći nizovi:
– 11, 12 – 3 puta – 1991, 2003, 2008. godine

– 3 broja u nizu – 5 puta
–   3,   4,   5– 2011. godine
–   6,   7,   8 — 2005. godine
– 27, 28, 29 — 1998. godine
– 31, 32, 33 — 1997. godine
– 34, 35, 36 — 2001. godine

– 4 broja u nizu – 1 put
– 23, 24, 25, 26 – 2015. godine

– 5 brojeva u nizu – 0
– 6 brojeva u nizu – 0
– 7 brojeva u nizu – 0

Овај унос је објављен под 21 - 30. Забележите сталну везу.