Uzastopni – 2019

Ukupan broj odigranih kola – 2343
Broj odigranih kola u 2019. godini – 104

U 104. kolu odigranom 31.12.2019. godine izvučeni su uzastopni brojevi – 8, 9, 10

Tokom 2019. godine u izvučenim loto kombinacijama zastupljeni su sledeći nizovi uzastopnih brojeva:

 2 uzastopna broja:
Broj nizova od 2 uzastopna broja – 79
Broj različitih parova – 29

–   1,   2 – 52, 56,
–   2,   3 –
–   3,   4 – 68,
–   4,   5 – 95, 98, 100,
–   5,   6 – 99,
–   6,   7 –
–   7,   8 – 80, 90,
–   8,   9 –
–   9, 10 –
– 10, 11 – 8, 11, 30, 67,
– 11, 12 – 39, 95, 102,
– 12, 13 –
– 13, 14 – 33, 37, 46, 77,
– 14, 15 – 13, 23,
– 15, 16 – 27, 66, 84,
– 16, 17 – 39,
– 17, 18 – 26, 51, 59,
– 18, 19 –
– 19, 20 – 4, 96,
– 20, 21 – 11, 33, 97,
– 21, 22 – 10,
– 22, 23 – 31, 48, 88, 103,
– 23, 24 – 5, 29, 34,
– 24, 25 – 28, 47,
– 25, 26 – 16, 55, 70,
– 26, 27 –
– 27, 28 – 11, 44, 73,
– 28, 29 –
– 29, 30 – 18, 58, 84, 89,
– 30, 31 – 23,
– 31, 32 – 34, 64,
– 32, 33 – 55, 81, 90, 95,
– 33, 34 – 8, 10, 16, 73, 83, 86,
– 34, 35 – 19, 43, 62, 76,
– 35, 36 – 29,
– 36, 37 –
– 37, 38 – 15, 78,
– 38, 39 – 13, 75,

– 3 uzastopna broja:
Broj nizova od 3 uzastopna broja – 16
–   3,    4,   5 –  2, 47. kolo
–   8,    9,  10 –  104. kolo
– 12, 13, 14 – 72. kolo
– 13, 14, 15 – 87. kolo
– 14, 15, 16 – 38. kolo
– 17, 18, 19 – 71. kolo
– 20, 21, 22 – 36, 79. kolo
– 21, 22, 23 – 56, 98. kolo
– 22, 23, 24 – 20. kolo
– 29, 30, 31 – 17. kolo
– 34, 35, 36 – 60. kolo
– 35, 36, 37 – 22. kolo
– 36, 37, 38 – 35. kolo

4 uzastopna broja:
Broj nizova od 4 uzastopna broja – 2
– 10, 11, 12, 13 –   9. kolo
– 34, 35, 36, 37 – 53. kolo

– 5 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 5 uzastopnih brojeva – 0

– 6 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 6 uzastopnih brojeva – 0

– 7 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 7 uzastopnih brojeva – 0