Kolone – 2012

Ovaj pregled je urađen zaključno sa 104. loto kolom u 2012. godini.
Na sledećem grafikonu možete videti učestanost kombinacija loto brojeva raspoređenih po kolonama.

 Kombinacije brojeva po kolonama u 2012. godini

Najčešći raspored brojeva po kolonama je:
– 322 – 14 puta – 2, 3, 4, 8, 14, 19, 39, 41, 47, 60, 66, 79, 100, 103. kolo
– 232 – 13 puta – 5, 24, 36, 46, 51, 56, 57, 64, 77, 86, 89, 96, 102. kolo
– 331 – 10 puta – 10, 11, 25, 27, 37, 44, 62, 65, 67, 84. kolo

Do sada nisu izvučene sledeće kombinacije brojeva po kolonama (stubićima):

I – 7  II – 0  III – 0
I – 6  II – 1  III – 0
I – 6  II – 0  III – 1
I – 5  II – 2  III – 0
I – 1  II – 6  III – 0
I – 1  II – 5  III – 1
I – 1  II – 0  III – 6
I – 0  II – 7  III – 0
I – 0  II – 1  III – 6
– I – 0  II – 0  III – 7

   I – prva kolona
 II – druga kolona
III – treća kolona