Kolone – 2015

 

Ukupan broj odigranih kola – 1926
Broj odigranih kola u 2015. godini – 103

Na sledećem grafikonu možete videti učestanost kombinacija loto brojeva  u 2014. godini raspoređenih po kolonama.

po-kolonama

Od 1. do 10. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–    1. kolo – I – 1, II – 1, III – 5
–    2. kolo – I – 1, II – 2, III – 4
–    3. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
–    4. kolo – I – 2, II – 1, III – 4
–    5. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–    6. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
–    7. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–    8. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
–    9. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
–  10. kolo – I – 1, II – 3, III – 3

– najčešće –
– I – , II – , III – I – 2, II – 3, III – 2 – 5, 7. kolo

Od 11. do 20. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–   11. kolo – I – 4, II – 2, III – 1
–   12. kolo – I – 4, II – 1, III – 2
–   13. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
–   14. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
–   15. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
–   16. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
–   17. kolo – I – 4, II – 1, III – 2
–   18. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
–   19. kolo – I – 4, II – 1, III – 2
–   20. kolo – I – 3, II – 3, III – 1

Od 21. do 30. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–   21. kolo – I – 1, II – 3, III – 3
–   22. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
–   23. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–   24. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
–   25. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
–   26. kolo – I – 1, II – 5, III – 1
–   27. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–   28. kolo – I – 4, II – 1, III – 2
–   29. kolo – I – 0, II – 4, III – 3
–   30. kolo – I – 3, II – 3, III – 1

Od 31. do 40. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–   31. kolo – I – 1, II – 2, III – 4
–   32. kolo – I – 1, II – 3, III – 3
–   33. kolo – I – 1, II – 2, III – 4
–   34. kolo – I – 4, II – 2, III – 1
–   35. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
–   36. kolo – I – 5, II – 0, III – 2
–   37. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–   38. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
–   39. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
–   40. kolo – I – 2, II – 5, III – 0

Od 41. do 50. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–   41. kolo – I – 2, II – 0, III – 5
–   42. kolo – I – 1, II – 2, III – 4
–   43. kolo – I – 3, II – 0, III – 4
–   44. kolo – I – 1, II – 2, III – 4
–   45. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
–   46. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–   47. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
–   48. kolo – I – 1, II – 2, III – 4
–   49. kolo – I – 2, II – 0, III – 5
–   50. kolo – I – 2, II – 1, III – 4

Od 51. do 60. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–   51. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
–   52. kolo – I – 1, II – 2, III – 4
–   53. kolo – I – 2, II – 4, III – 1
–   54. kolo – I – 0, II – 6, III – 1
–   55. kolo – I – 4, II – 2, III – 1
–   56. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
–   57. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
–   58. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–   59. kolo – I – 2, II – 0, III – 5
–   60. kolo – I – 1, II – 1, III – 5

Od 61. do 70. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–   61. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
–   62. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
–   63. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
–   64. kolo – I – 4, II – 1, III – 2
–   65. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
–   66. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
–   67. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
–   68. kolo – I – 4, II – 1, III – 2
–   69. kolo – I – 1, II – 2, III – 4
–   70. kolo – I – 1, II – 1, III – 5

Od 71. do 80. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–   71. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
–   72. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
–   73. kolo – I – 1, II – 5, III – 1
–   74. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
–   75. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
–   76. kolo – I – 3, II – 4, III – 0
–   77. kolo – I – 2, II – 4, III – 1
–   78. kolo – I – 2, II – 4, III – 1
–   79. kolo – I – 4, II – 2, III – 1
–   80. kolo – I – 3, II – 3, III – 1

Od 81. do 90. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–   81. kolo – I – 4, II – 2, III – 1
–   82. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–   83. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
–   84. kolo – I – 1, II – 5, III – 1
–   85. kolo – I – 1, II – 2, III – 4
–   86. kolo – I – 2, II – 1, III – 4
–   87. kolo – I – 0, II – 1, III – 6
–   88. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
–   89. kolo – I – 2, II – 4, III – 1
–   90. kolo – I – 1, II – 3, III – 3

Od 91. do 104. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–   91. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
–   92. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
–   93. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–   94. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
–   95. kolo – I – 0, II – 3, III – 4
–   96. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–   97. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
–   98. kolo – I – 4, II – 2, III – 1
–   99. kolo – I – 2, II – 4, III – 1
–   100. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
–   101. kolo – I – 5, II – 2, III – 0
–   102. kolo – I – 4, II – 1, III – 2
–   103. kolo – I – 3, II – 3, III – 1

Ukupno:
-najviše brojeva iz jedne kolone – 6

– I – 0, II – 6, III – 1 – 54. kolo
– I – 0, II – 1, III – 6 – 87. kolo