2022. godina

Ukupan broj odigranih kola – 2647
Broj odigranih kola u 2022. godini – 95

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2022. godini


Najveća učestanost
 – brojevi – 34
Broj izvlačenja – 25
Najmanja učestanost – brojevi – 31  
Broj izvlačenja – 8

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 333 (50.08 %)
– parnih brojeva –    332 (49.92 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
– 5n i 2p – 13 (13.68 %)
– 4n i 3p – 36 (37.89 %)
– 3n i 4p – 32 (33.68 %)
– 2n i 5p – 9 ( 9.47 %)

Može se videti da su brojevi iz P dekade najviše zastupljeni – 173 (26.02 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz  D dekade – 85 (12.78 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz dekade – 93 (13.98 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–   I  – 229 (34.44 %)
–  II  – 219 (32.93 %)
– III  – 217 (32.63 %)

U 2021. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
– PDTČ dekade – 60 (61.16)

– I, II i III kolone – 87 (91.58%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2022. godini
–  zbir – 55 – 25. kolo
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2022. godini
– zbir – 217 – 31. kolo