2022. godina

Ukupan broj odigranih kola – 2656
Broj odigranih kola u 2022. godini – 104

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2022. godini


Najveća učestanost
 – brojevi – 18, 34
Broj izvlačenja – 26
Najmanja učestanost – brojevi – 31  
Broj izvlačenja – 9

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 366 (50.27 %)
– parnih brojeva –    362 (49.73 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
– 5n i 2p – 16 (15.38 %)
– 4n i 3p – 37 (35.58 %)
– 3n i 4p – 36 (34.62 %)
– 2n i 5p – 10 ( 9.62 %)

Može se videti da su brojevi iz P dekade najviše zastupljeni – 189 (25.96 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz  D dekade – 98 (13.46 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz dekade – 103 (14.15 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–   I  – 250 (34.34 %)
–  II  – 241 (33.10 %)
– III  – 237 (32.55 %)

U 2021. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
– PDTČ dekade – 64 (61.54)

– I, II i III kolone – 96 (92.31%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2022. godini
–  zbir – 55 – 25. kolo
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2022. godini
– zbir – 217 – 31. kolo