2019. godina

Ukupan broj odigranih kola – 2343
Broj odigranih kola u 2019. godini – 104

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2019. godini

Najveća učestanost – brojevi – 11, 22
Broj izvlačenja – 28
Najmanja učestanost – brojevi – 28
Broj izvlačenja – 11

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva –  383 (52.61 %)
– parnih brojeva –      345 (47.39 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
5n i 2p – 24 (23.08%)
4n i 3p – 32 (30.77%)
3n i 4p – 31 (29.81%)

Može se videti da su brojevi iz D dekade najviše zastupljeni – 193 (26.51 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz D dekade – 107 (14.70 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz P dekade – 97 (13.32 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–     I  – 253 (34.75 %)
–   II  – 249 (34.20 %)
– III  – 226 (31.05 %)

U 2019. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
PDTČ dekade – 62 (59.62%)

– I, II i III kolone – 88 (84.62%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2019. godini
–  zbir – 79 – 27. kolo
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2019. godini
– zbir – 218 – 60. kolo