Brojevi <21 i >20

Ukupan broj odigranih kola – 2817
Broj odigranih kola u 2024. godini – 56

Učestanost brojeva manjih od 21 i većih od 20 u kombinacijama izvučenim od 1. kola igre Loto 7/39 – 30.07.1985. godine

Kombinacije u kojima su zastupljeni samo brojevi manji od 21:
– 1986. godina –   9. kolo – 16, 3, 4, 8, 15, 11, 5
– 1988. godina – 39. kolo – 16, 11, 4, 14, 18, 5, 12
– 1991. godina – 43. kolo – 14, 2, 7, 19, 17, 20, 1
– 1992. godina – 39. kolo – 14, 7, 18, 20, 10, 4, 15
– 2006. godina – 35. kolo – 19, 6, 1, 10, 3, 13, 12
– 2010. godina – 64. kolo – 14, 12, 19, 20, 17, 8, 11
– 2011. godina – 79. kolo – 2, 3, 5, 7, 16, 11, 8
– 2012. godina – 77. kolo – 2, 12, 15, 16, 13, 14, 8
– 2016. godina – 14. kolo – 9, 17, 5, 7, 13, 3, 2
– 2017. godina – 68. kolo – 13, 19, 3, 8, 20, 15, 9

Kombinacije u kojima su zastupljeni samo brojevi veći od 20:
– 1999. godina – 22. kolo – 24, 31, 26, 35, 39, 34, 30
– 1999. godina – 28. kolo – 31, 32, 26, 21, 25, 38, 28
– 2001. godina – 29. kolo – 35, 25, 36, 21, 32, 33, 23
– 2001. godina – 49. kolo – 37, 35, 34, 23, 22, 29, 27
– 2006. godina – 51. kolo – 26, 39, 35, 31, 25, 30, 23
– 2013. godina – 29. kolo – 30, 27, 34, 22, 32, 35, 24
– 2015. godina – 4. kolo – 22, 27, 30, 31, 24, 29, 36
– 2016. godina – 12. kolo – 28, 36, 25, 33, 29, 22, 26

– 7 – 0 – 7 brojeva manjih od 21
– 6 – 1 – 6 brojeva manjih od 21 i 1 broj veći od 20
– 5 – 2 – 5 brojeva manjih od 21 i 2 broja veća od 20
– 4 – 3 – 4 broja manja od 21 i 3 broja veća od 20
– 3 – 4 – 3 broja manja od 21 i 4 broja veća od 20
– 2 – 5 – 2 broja manja od 21 i 5 brojeva većih od 20
– 1 – 6 – 1 broj manji od 21 i 6 brojeva većih od 20
– 0 – 7 – 7 brojeva većih od 20