2014. godina

 

Ukupan broj odigranih kola – 1823
Broj odigranih kola u 2014. godini – 103

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2014. godini.

brojevi-2014.godina


Najveća učestanost
 – brojevi – 31
Broj izvlačenja – 26
Najmanja učestanost – brojevi – 3, 18, 32
Broj izvlačenja – 13

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 378 (52.43 %)
– parnih brojeva –      343 (47.57 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
5n i 2p – 24 (23.30 %) 
– 4n
 i 3p – 25 (24.27 %)
– 3n i 4p – 36 (34.95 %)

Može se videti da su brojevi iz D dekade bili najviše zastupljeni – 190 (26.35 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz Č dekade – 106 (14.70 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz dekade – 95 (13.18 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–     I  – 249 (34.54%)
–   II  – 243 (33.70 %)
– III  – 229 (31.76 %)

U 2014. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
– PDTČ dekade – 64 (62.14 %)
– I, II i III kolone – 91 (88.35 %)

Kombinacija s najmanjim zbirom brojeva (70) izvučena u 2014. godini
– 93. kolo – 2, 3, 12, 10, 7, 11, 25.