2024. godina

Ukupan broj odigranih kola – 2800
Broj odigranih kola u 2024. godini – 39

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2024. godini

Najveća učestanost – brojevi – 7
Broj izvlačenja – 14
Najmanja učestanost – brojevi – 4, 17
Broj izvlačenja – 3

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 142 (52.01 %)
– parnih brojeva – 131 (47.99 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
– 5n i 2p – 8 (20.51 %)
– 4n i 3p – 15 (38.46 %)
– 3n i 4p – 11 (28.21 %)
– 2n i 5p – 4 (10.26 %)

Može se videti da su brojevi iz P, D dekade najviše zastupljeni – 71 (26.01 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz P dekade – 40 (14.65 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz dekade – 37 (13.55 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–   I  – 94 (34.43 %)
–  II  – 85 (31.14 %)
– III  – 94 (34.43 %)

U 2021. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
– PDTČ dekade – 24 (61.54 %)

– I, II i III kolone – 37 (94.87%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2024. godini
–  zbir – 85 – 12. kolo
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2024. godini
– zbir – 207 – 33. kolo