Novembar

Prvo loto kolo u Novembru odigrano je 05.11.1985. godine, a poslednje 28.11.2023. godine. Ukupan broj odigranih kola u ovom periodu – 229.

Na sledećim grafikonima možete  videti učestanost brojeva koji su izvučeni u svim odigranim loto kolima u mesecu Novembru od 1985. godine do danas, kao i preglede kombinacija po dekadama, parnosti, kolonama i bez jedne dekade.

Pregled po brojevima 

 N – neparni brojevi
– P – parni brojevi
– UK – ukupan broj izvučenih parnih i neparnih brojeva.

najmanje:
– brojevi – 29
– učestanost – 26
najviše:
– brojevi – 7
– učestanost – 53

Pregled po dekadama

 P – prva dekada
 D – druga dekada
– T – treća dekada
– Č – četvrta dekada

Pregled po parnosti brojeva u kombinacijama

 n – neparni brojevi
– p  – parni brojevi
– uk – ukupan broj kombinacija neparnih i parnih brojeva

Pregled po kolonama

 I kol – zbir izvučenih brojeva iz I kolone (stubića)
II kol – zbir izvučenih brojeva iz II kolone (stubića)
III kol – zbir izvučenih brojeva iz III kolone (stubića)

Pregled kombinacija bez jedne dekade

 bez P – bez prve dekade
– bez D – bez druge dekade
– bez T – bez treće dekade
– bez Č – bez četvrte dekade