Uzastopni – 2024

Ukupan broj odigranih kola – 2800
Broj odigranih kola u 2024. godini – 39

U 39. kolu odigranom 17.05.2024. godine izvučeni su uzastopni brojevi – 6, 7
Tokom 2024. godine u izvučenim loto kombinacijama zastupljeni su sledeći nizovi uzastopnih brojeva:

 2 uzastopna broja:
Broj nizova od 2 uzastopna broja – 25
Broj različitih parova – 19

–   1,   2 –
–   2,   3 –
–   3,   4 – 22,
–   4,   5 –  
–   5,   6 – 4,  
–   6,   7 – 6, 13, 39,
–   7,   8 – 25,  
–   8,   9 –
–   9, 10 –
– 10, 11 –
– 11, 12 –
– 12, 13 – 4, 12,
– 13, 14 – 1,  
– 14, 15 –
– 15, 16 –
– 16, 17 – 23,  
– 17, 18 –  
– 18, 19 – 26,
– 19, 20 –
– 20, 21 –
– 21, 22 –  3,
– 22, 23 – 2,
– 23, 24 –  
– 24, 25 – 6, 30,
– 25, 26 – 31,  
– 26, 27 – 37,
– 27, 28 –
– 28, 29 –
– 29, 30 – 29,
– 30, 31 –
– 31, 32 – 9, 16,
– 32, 33 – 25, 27,
– 33, 34 –
– 34, 35 – 10,
– 35, 36 – 15,
– 36, 37 – 8,  
– 37, 38 –
– 38, 39 –

– 3 uzastopna broja:
Broj nizova od 3 uzastopna broja – 4
– 1, 2, 3 – 29. kolo
– 28, 29, 30 – 24. kolo
– 33, 34, 35 – 32. kolo
– 37, 38, 39 – 33. kolo


– 4 uzastopna broja:
Broj nizova od 4 uzastopna broja – 0


– 5 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 5 uzastopnih brojeva – 0

– 6 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 6 uzastopnih brojeva – 0

– 7 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 7 uzastopnih brojeva – 0