Kolone – 2023

Ukupan broj odigranih kola – 2663
Broj odigranih kola u 2023. godini – 7

Na sledećem grafikonu možete videti učestanost kombinacija loto brojeva  u 2023. godini raspoređenih po kolonama

Od 1. do 10. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
– 1. kolo – I – 0, II – 3, III – 4
– 2. kolo – I – 4, II – 1, III – 2
– 3. kolo – I – 2, II – 4, III – 1
– 4. kolo – I – 0, II – 4, III – 3
– 5. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
– 6. kolo – I – 1, II – 5, III – 1
– 7. kolo – I – 2, II – 4, III – 1

Ukupno:
– najviše brojeva iz jedne kolone – 5
– I – 1, II – 5, III – 1 – 6. kolo