Kolone – 2016

 

Ukupan broj odigranih kola – 2030
Broj odigranih kola u 2016. godini – 104

Na sledećem grafikonu možete videti učestanost kombinacija loto brojeva  u 2014. godini raspoređenih po kolonama.

po-kolonama

Od 1. do 10. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–   1. kolo – I – 0, II – 3, III – 4
–   2. kolo – I – 2, II – 1, III – 4
–   3. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
–   4. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
–   5. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
–   6. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
–   7. kolo – I – 1, II – 3, III – 3
–   8. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
–   9. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
– 10. kolo – I – 3, II – 3, III – 1

Od 11. do 20. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
– 11. kolo – I – 4, II – 1, III – 2
– 12. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
– 13. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
– 14. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
– 15. kolo – I – 1, II – 1, III – 5
– 16. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
– 17. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
– 18. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
– 19. kolo – I – 1, II – 1, III – 5
– 20. kolo – I – 2, II – 5, III – 0

Od 21. do 30. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
– 21. kolo – I – 2, II – 4, III – 1
– 22. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
– 23. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
– 24. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
– 25. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
– 26. kolo – I – 2, II – 1, III – 4
– 27. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
– 28. kolo – I – 2, II – 4, III – 1
– 29. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
– 30. kolo – I – 2, II – 1, III – 4

Od 31. do 40. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
– 31. kolo – I – 3, II – 4, III – 0
– 32. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
– 33. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
– 34. kolo – I – 0, II – 2, III – 5
– 35. kolo – I – 2, II – 1, III – 4
– 36. kolo – I – 1, II – 1, III – 5
– 37. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
– 38. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
– 39. kolo – I – 4, II – 2, III – 1
– 40. kolo – I – 1, II – 3, III – 3

Od 41. do 50. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
– 41. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
– 42. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
– 43. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
– 44. kolo – I – 4, II – 2, III – 1
– 45. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
– 46. kolo – I – 5, II – 0, III – 2
– 47. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
– 48. kolo – I – 2, II – 0, III – 5
– 49. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
– 50. kolo – I – 3, II – 1, III – 3

Od 51. do 60. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
– 51. kolo – I – 2, II – 4, III – 1
– 52. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
– 53. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
– 54. kolo – I – 4, II – 2, III – 1
– 55. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
– 56. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
– 57. kolo – I – 4, II – 0, III – 3
– 58. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
– 59. kolo – I – 4, II – 2, III – 1
– 60. kolo – I – 3, II – 2, III – 2

Od 61. do 70. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
– 61. kolo – I – 1, II – 3, III – 3
– 62. kolo – I – 0, II – 2, III – 5
– 63. kolo – I – 0, II – 4, III – 3
– 64. kolo – I – 4, II – 1, III – 2
– 65. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
– 66. kolo – I – 1, II – 3, III – 3
– 67. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
– 68. kolo – I – 1, II – 3, III – 3
– 69. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
– 70. kolo – I – 3, II – 3, III – 1

Od 71. do 80. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
– 71. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
– 72. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
– 73. kolo – I – 2, II – 4, III – 1
– 74. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
– 75. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
– 76. kolo – I – 4, II – 1, III – 2
– 77. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
– 78. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
– 79. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
– 80. kolo – I – 0, II – 4, III – 3

Od 81. do 90. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
– 81. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
– 82. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
– 83. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
– 84. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
– 85. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
– 86. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
– 87. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
– 88. kolo – I – 2, II – 0, III – 5
– 89. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
– 90. kolo – I – 4, II – 2, III – 1

Od 91. do 104. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–   91. kolo – I – 2, II – 1, III – 4
–   92. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–   93. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–   94. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
–   95. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
–   96. kolo – I – 2, II – 1, III – 4
–   97. kolo – I – 3, II – 0, III – 4
–   98. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
–   99. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
– 100. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
– 101. kolo – I – 1, II – 3, III – 3
– 102. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
– 103. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
– 104. kolo – I – 4, II – 3, III – 0


Ukupno:

-najviše brojeva iz jedne kolone – 5
– I – 1, II – 1, III – – 19. kolo
– I – 2, II – 5, III – 0 – 20. kolo
– I – 0, II – 2, III – 5 – 34. kolo
– I – 1, II – 1, III – 5 – 36. kolo
– I – 5, II – 0, III – 2 – 46. kolo
– I – 2, II – 0, III – 5 – 48. kolo
– I – 0, II – 2, III – 5 – 62. kolo
– I – 2, II – 0, III – 5 – 88. kolo