O kombinacijama

Ukupan broj odigranih kola – 2800
Broj odigranih kola u 2024. godini – 39

Zbir brojeva loto kombinacije
Zbirovi koji su najčešće izvlačeni u svim do sada odigranim kombinacijama:
–  f   –  zbir  
– 48  – 143
– 47  – 155
– 42  – 137
– 40  – 128 
– 39  –   

Kombinacija s najmanjim zbirom – 52
– 79. kolo 2011. godine – 2, 3, 5, 7, 16, 11, 8

Kombinacija s najvećim zbirom – 231
– 41. kolo 1999. godine – 38, 34, 29, 36, 37, 18, 39

Parnost kombinacija

Kombinacije sa 7 neparnih brojeva
Broj kombinacija – 12  0.49 %
–  1989, 1992, 1994 – 2 puta, 2000, 2002, 2009 – 2 puta, 2010 – 2 puta, 2017, 2018. godine

Kombinacije sa 7 parnih brojeva
 Broj kombinacija – 6 – 0.24 %
–  1985, 1986, 1988, 2002, 2015, 2016. godine

Kombinacije po dekadama
Nije izvučena ni jedna kombincija u kojoj su bili zastupljeni brojevi iz samo jedne dekade.
Kombinacije sa brojevima iz sve četiri dekade – PDTČ1636 – 58.57 %

Kombinacije po kolonama
Nije izvučena ni jedna kombincija u kojoj su bili zastupljeni brojevi iz samo jedne kolone.
Kombinacije s brojevima iz sve tri kolone –  I, II, III2455 – 88.32%

Kombinacije s nizom 5 uzastopnih brojeva
Dana 22.06.2003. godine odigrano je 935. kolo, odnosno 25. kolo u 2003. godini u kojem je izvučena sledeća kombinacija brojeva:
19, 2324252627, 33
Dana 28.09.2012. godine odigrano je 1589. kolo, odnosno 77. kolo u 2012. godini u kojem je izvučena sledeća kombinacija brojeva:
2, 8, 12, 13, 14, 15, 16
Dana 09.05.2017. godine odigrano je 2067. kolo, odnosno 37. kolo u 2017. godini u kojem je izvučena sledeća kombinacija brojeva:
27, 30, 28, 29,
19, 21, 31
Dana 26.01.2018. godine odigrano je 2142. kolo, odnosno 8. kolo u 2018. godini u kojem je izvučena sledeća kombinacija brojeva:
20, 36, 32, 35, 11, 34, 33

Ovo su nizovi s najviše uzastopnih brojeva u svim do sad izvučenim loto kombinacijama.