Jul

Prvo kolo u Julu odigrano je 30.07.1985. godine, a poslednje 28.07.2023. godine.
Ukupan broj odigranih kola – 230.

Na ovoj stranici prikazan je pregled učestanosti brojeva i kombinacija po dekadama, parnosti, kolonama i bez jedne dekade koje su izvučene u mesecu Julu od 1985. do danas.

Pregled po brojevima 


– N – neparni brojevi
– P – parni brojevi
– UK – ukupan broj izvučenih parnih i neparnih brojeva

– Brojevi s najmanjim bojem izvlačenja – 19
– Učestanost – 29
– Brojevi s najvećim bojem izvlačenja – 39
– Učestanost – 52

Pregled po dekadama

 P – prva dekada
– D – druga dekada
– T – treća dekada
– Č – četvrta dekada


Pregled po parnosti brojeva u kombinacijama

 n – neparni brojevi
– p  – parni brojevi
– uk – ukupan broj neparnih i parnih brojeva u kombinaciji


Pregled po kolonama

   I kol – zbir izvučenih brojeva iz I kolone (stubića)
– II kol – zbir izvučenih brojeva iz II kolone (stubića)
III kol – zbir izvučenih brojeva iz III kolone (stubića)


Pregled kombinacija bez jedne dekade

bez P – bez prve dekade
– bez D – bez druge dekade
– bez T – bez treće dekade
– bez Č – bez četvrte dekade