2023. godina

Ukupan broj odigranih kola – 2733
Broj odigranih kola u 2023. godini – 77

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2023. godini


Najveća učestanost
 – brojevi – 8
Broj izvlačenja – 22
Najmanja učestanost – brojevi – 17  
Broj izvlačenja – 7

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 259 (48.05 %)
– parnih brojeva –    280 (51.95 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
– 5n i 2p – 13 (16.88 %)
– 4n i 3p – 18 (23.38 %)
– 3n i 4p – 21 (27.27 %)
– 2n i 5p – 14 (18.18 %)

Može se videti da su brojevi iz dekade najviše zastupljeni – 154 (28.57 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz P dekade – 72 (13.36 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz dekade – 82 (15.21 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–   I  – 186 (34.51 %)
–  II  – 195 (36.18 %)
– III  – 158 (29.31 %)

U 2021. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
– PDTČ dekade – 41 (53.25 %)

– I, II i III kolone – 67 (87.01%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2023. godini
–  zbir – 73 – 34. kolo
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2023. godini
– zbir – 205 – 15. kolo