2023. godina

Ukupan broj odigranih kola – 2663
Broj odigranih kola u 2023. godini – 7

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2023. godini


Najveća učestanost
 – brojevi – 8, 26
Broj izvlačenja – 4
Najmanja učestanost – brojevi – 3, 4, 16, 17, 18, 19, 24, 29  
Broj izvlačenja – 0

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 21 (42.86 %)
– parnih brojeva –    28 (57.14 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
– 5n i 2p – 0 (0.00 %)
– 4n i 3p – 4 (57.14 %)
– 3n i 4p – 0 (0.00 %)
– 2n i 5p – 2 ( 28.57 %)

Može se videti da su brojevi iz Č dekade najviše zastupljeni – 14 (28.57 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz  Č dekade – 8 (16.33 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz dekade – 9 (18.37 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–   I  – 10 (20.41 %)
–  II  – 25 (51.02 %)
– III  – 14 (28.57 %)

U 2021. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
– PDTČ dekade – 3 (42.86)

– I, II i III kolone – 5 (71.43%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2023. godini
–  zbir – 102 – 2. kolo
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2023. godini
– zbir – 194 – 6. kolo