2023. godina

Ukupan broj odigranih kola – 2761
Broj odigranih kola u 2023. godini – 105

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2023. godini


Najveća učestanost
 – brojevi – 29, 38
Broj izvlačenja – 27
Najmanja učestanost – brojevi – 11, 21  
Broj izvlačenja – 9

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 356 (48.44 %)
– parnih brojeva –    379 (51.56 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
– 5n i 2p – 17 (16.19 %)
– 4n i 3p – 29 (27.62 %)
– 3n i 4p – 29 (27.62 %)
– 2n i 5p – 18 (17.14 %)

Može se videti da su brojevi iz dekade najviše zastupljeni – 196 (26.67 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz P dekade – 95 (12.93 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz dekade – 101 (13.74 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–   I  – 252 (34.29 %)
–  II  – 261 (35.51 %)
– III  – 222 (30.20 %)

U 2021. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
– PDTČ dekade – 59 (56.19 %)

– I, II i III kolone – 90 (85.71%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2023. godini
–  zbir – 73 – 34. kolo
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2023. godini
– zbir – 205 – 15. kolo