2023. godina

Ukupan broj odigranih kola – 2698
Broj odigranih kola u 2023. godini – 42

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2023. godini


Najveća učestanost
 – brojevi – 8
Broj izvlačenja – 12
Najmanja učestanost – brojevi – 4, 17, 21  
Broj izvlačenja – 4

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 138 (46.94 %)
– parnih brojeva –    156 (53.06 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
– 5n i 2p – 9 (21.43 %)
– 4n i 3p – 9 (21.43 %)
– 3n i 4p – 12 (28.57 %)
– 2n i 5p – 9 (21.43 %)

Može se videti da su brojevi iz P dekade najviše zastupljeni – 75 (25.51 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz T dekade – 37 (12.59 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz dekade – 43 (14.63 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–   I  – 87 (29.59 %)
–  II  – 113 (38.44 %)
– III  – 94 (31.97 %)

U 2021. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
– PDTČ dekade – 20 (47.62 %)

– I, II i III kolone – 36 (85.71%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2023. godini
–  zbir – 73 – 34. kolo
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2023. godini
– zbir – 205 – 15. kolo