2015. godina

 

Ukupan broj odigranih kola – 1926
Broj odigranih kola u 2015. godini – 103

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2015. godini.

brojevi-2015.godina


Najveća učestanost
 – brojevi – 27
Broj izvlačenja – 27
Najmanja učestanost – brojevi – 30
Broj izvlačenja – 11

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 385 (53.40 %)
– parnih brojeva –      336 (46.60 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
5n i 2p – 18 (17.48%)
– 4n
 i 3p – 36 (34.95%)
– 3n i 4p – 26 (25.24%)

Može se videti da su brojevi iz T dekade bili najviše zastupljeni – 196 (27.18 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz T dekade – 101 (14.01 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz dekade – 95 (13.18 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–     I  – 236 (32.73%)
–   II  – 240 (33.29 %)
– III  – 245 (33.98 %)

U 2015. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
– PDTČ dekade – 67 (65.05 %)

– I, II i III kolone – 91 (88.35 %)

Kombinacija s najmanjim zbirom brojeva (89) izvučena u 2015. godini
– 76. kolo – 23, 8, 16, 28, 2, 1, 11.
Kombinacija s najvećim zbirom brojeva (205) izvučena u 2015. godini
– 14. kolo – 37, 22, 35, 2, 39, 36, 34.