2010. godina

U 2010. godini odigrano je ukupno 104 kola.
Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2010. godini.

Učestanost brojeva u 2010. godini

Najređe izvučeni broj je: 30 – 10 puta
Najčešće izvučeni broj je: 1 – 29 puta

Parnost izvučenih brojeva:
– N – 396 (54.40%)
– P – 332  (45.60%)

Najčešća kombinacija s neparnim i parnim brojevima:
4n i 3p – 33 (31.73%)

Učestanost brojeva po dekadama:
– P – 210 (28.85%)
– D – 172 (23.63%)
– T – 185 (25.40%)
– Č – 161 (22.12%)

Broj kombinacija u kojima su zastupljeni brojevi iz sve četiri dekade:
– PDTČ – 53 (50.96%)

Zastupljenost brojeva po kolonama:
–     I – 256 (35.16%)
–   II – 250 (34.34%)
– III – 222 (30.50%)

Broj kombinacija u kojima su zastupljeni brojevi iz sve tri kolone:
I, II, III – 89 (85.58%)