Uzastopni – 2023

Ukupan broj odigranih kola – 2663
Broj odigranih kola u 2023. godini – 7

U 7. kolu odigranom 24.01.2023. godine izvučeni su uzastopni brojevi – 25, 26
Tokom 2023. godine u izvučenim loto kombinacijama zastupljeni su sledeći nizovi uzastopnih brojeva:

 2 uzastopna broja:
Broj nizova od 2 uzastopna broja – 2
Broj različitih parova – 2

–   1,   2 –
–   2,   3 –
–   3,   4 –
–   4,   5 –  
–   5,   6 –  
–   6,   7 –  
–   7,   8 –  
–   8,   9 –
–   9, 10 –
– 10, 11 –
– 11, 12 –
– 12, 13 –
– 13, 14 –  
– 14, 15 – 4,
– 15, 16 –
– 16, 17 –  
– 17, 18 –  
– 18, 19 –
– 19, 20 –
– 20, 21 –
– 21, 22 –  
– 22, 23 –
– 23, 24 –  
– 24, 25 –  
– 25, 26 – 7,  
– 26, 27 –
– 27, 28 –  
– 28, 29 –
– 29, 30 –
– 30, 31 –
– 31, 32 –
– 32, 33 –
– 33, 34 –
– 34, 35 –
– 35, 36 –
– 36, 37 –  
– 37, 38 –
– 38, 39 –

– 3 uzastopna broja:
Broj nizova od 3 uzastopna broja – 3
– 6, 7, 8 – 3. kolo
– 8, 9, 10 – 2. kolo
– 34, 35, 36 – 6. kolo

– 4 uzastopna broja:
Broj nizova od 4 uzastopna broja – 0

– 5 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 5 uzastopnih brojeva – 0

– 6 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 6 uzastopnih brojeva – 0

– 7 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 7 uzastopnih brojeva – 0