Uzastopni – 2023

Ukupan broj odigranih kola – 2698
Broj odigranih kola u 2023. godini – 42

U 42. kolu odigranom 27.05.2023. godine izvučeni su uzastopni brojevi – 28, 29
Tokom 2023. godine u izvučenim loto kombinacijama zastupljeni su sledeći nizovi uzastopnih brojeva:

 2 uzastopna broja:
Broj nizova od 2 uzastopna broja – 36
Broj različitih parova – 27

–   1,   2 –
–   2,   3 –
–   3,   4 – 22,
–   4,   5 –  
–   5,   6 – 28,  
–   6,   7 – 33,
–   7,   8 – 14,  
–   8,   9 –
–   9, 10 – 19, 29,
– 10, 11 – 34,
– 11, 12 –
– 12, 13 –
– 13, 14 – 13, 20, 40,  
– 14, 15 – 4, 39,
– 15, 16 –
– 16, 17 –  
– 17, 18 – 17,  
– 18, 19 – 22,
– 19, 20 – 10, 25,
– 20, 21 – 37,
– 21, 22 –  
– 22, 23 – 9, 29, 32,
– 23, 24 – 24,  
– 24, 25 – 30,
– 25, 26 – 7, 28,  
– 26, 27 – 16, 40,
– 27, 28 – 33,
– 28, 29 – 42,
– 29, 30 – 18,
– 30, 31 –
– 31, 32 – 31,
– 32, 33 – 36,
– 33, 34 – 9,
– 34, 35 – 15,
– 35, 36 – 8,
– 36, 37 –  
– 37, 38 – 15,
– 38, 39 – 8,

– 3 uzastopna broja:
Broj nizova od 3 uzastopna broja – 5
– 4, 5, 6 – 21. kolo
– 6, 7, 8 – 3. kolo
– 8, 9, 10 – 2. kolo
– 32, 33, 34 – 38. kolo
– 34, 35, 36 – 6. kolo

– 4 uzastopna broja:
Broj nizova od 4 uzastopna broja – 0

– 5 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 5 uzastopnih brojeva – 0

– 6 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 6 uzastopnih brojeva – 0

– 7 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 7 uzastopnih brojeva – 0