April

Prvo kolo u Aprilu odigrano je 01.04.1986. godine, a poslednje 30.04.2024. godine.
Broj odigranih kola u ovom periodu – 235.
Na ovoj stranici prikazan je pregled učestanosti brojeva i kombinacija po dekadama, parnosti, kolonama i bez jedne dekade koje su izvučene u mesecu April od 1986. do danas.

Pregled po brojevima 

– N – neparni brojevi
– P – parni brojevi
– UK – ukupan broj izvučenih parnih i neparnih brojeva

U svim do sada odigranim kolima u Aprilu najređe izvlačeni brojevi – 2 – 32 puta, dok je brojevi – 23, 24  s najvećim brojem izvlačenja – 54 puta.

Pregled po dekadama

 P – prva dekada
– D – druga dekada
– T – treća dekada
– Č – četvrta dekada


Pregled po parnosti brojeva u kombinacijama

 n – neparni brojevi
– p  – parni brojevi
– uk – ukupan broj neparnih i parnih brojeva u kombinaciji


Pregled po kolonama

 I kol – zbir izvučenih brojeva iz I kolone (stubića)
II kol – zbir izvučenih brojeva iz II kolone (stubića)
III kol – zbir izvučenih brojeva iz III kolone (stubića)


Pregled kombinacija bez jedne dekade

– bez P – bez prve dekade
– bez D – bez druge dekade
– bez T – bez treće dekade
– bez Č – bez četvrte dekade