2021. godina

Ukupan broj odigranih kola – 2483
Broj odigranih kola u 2021. godini – 35

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2021. godini


Najveća učestanost
 – brojevi – 35
Broj izvlačenja – 12
Najmanja učestanost – brojevi – 17  
Broj izvlačenja – 2

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 123 (50.20 %)
– parnih brojeva –    122 (48.80 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
– 4n i 3p – 14 (40.00%)
– 3n i 4p – 6 (17.14%)
– 5n i 2p – 6 (17.14%)

Može se videti da su brojevi iz  P dekade najviše zastupljeni – 64 (26.12 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz  T dekade – 34 (13.88 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz dekade – 35 (14.29 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–   I  – 72 (29.39 %)
–  II  – 87 (35.51 %)
– III  – 86 (35.10 %)

U 2021. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
– PDTČ dekade – 22 (62.86%)

– I, II i III kolone – 33 (94.29%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2021. godini
–  zbir – 107 – 17. kolo
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2021. godini
– zbir – 190 – 35. kolo