2021. godina

Ukupan broj odigranih kola – 2552
Broj odigranih kola u 2021. godini – 104

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2021. godini


Najveća učestanost
 – brojevi – 29
Broj izvlačenja – 33
Najmanja učestanost – brojevi – 31  
Broj izvlačenja – 12

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 384 (52.75 %)
– parnih brojeva –    344 (47.25 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
– 4n i 3p – 42 (40.38 %)
– 3n i 4p – 26 (25.00 %)
– 5n i 2p – 18 (17.31 %)

Može se videti da su brojevi iz D dekade najviše zastupljeni – 198 (27.20 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz  T dekade – 111 (15.25 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz dekade – 103 (14.15 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–   I  – 228 (31.32 %)
–  II  – 245 (33.65 %)
– III  – 255 (35.03 %)

U 2021. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
– PDTČ dekade – 59 (56.73%)

– I, II i III kolone – 96 (92.31%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2021. godini
–  zbir – 99 – 77. kolo
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2021. godini
– zbir – 197 – 98. kolo