2021. godina

Ukupan broj odigranih kola – 2504
Broj odigranih kola u 2021. godini – 56

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2021. godini


Najveća učestanost
 – brojevi – 29, 35
Broj izvlačenja – 17
Najmanja učestanost – brojevi – 17  
Broj izvlačenja – 4
Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 200 (51.02 %)
– parnih brojeva –    192 (48.98 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
– 4n i 3p – 20 (35.71%)
– 3n i 4p – 13 (23.21%)
– 5n i 2p – 10 (17.86%)

Može se videti da su brojevi iz T dekade najviše zastupljeni – 100 (25.51 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz  T, Č dekade – 56 (14.29 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz dekade – 54 (13.78 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–   I  – 119 (30.36 %)
–  II  – 136 (34.69 %)
– III  – 137 (34.95 %)

U 2021. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
– PDTČ dekade – 34 (60.71%)

– I, II i III kolone – 52 (92.86%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2021. godini
–  zbir – 107 – 17. kolo
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2021. godini
– zbir – 190 – 35. kolo