Sledeće kolo

Ukupan broj odigranih 95. godišnjih kola do 2022. godine – 12.
Prvi put 30.11.2010. godine.

Kombinacije brojeva
U sledećoj tabeli prikazane su loto kombinacije brojeva izvučene u 95. godišnjem kolu po godinama.

UK – redni broj ukupno odigranih kola od 30.07.1985. godine
GOD – redni broj godišnjeg kola
DATUM – datum odigranog kola
I, II, III, IV, V, VI, VII – redosled izvlačenja brojeva

Učestanost kombinacija raspoređenih po dekadama
–  – 1 – 2021. godine
– PDT    – 1 – 2018. godine
– PTČ    – 1 – 2012. godine
– PDTČ – 8 – 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020. godine
– DTČ    – 1 – 2010. godine

Broj kombinacija u kojima su raspoređeni brojevi iz sve 4 dekade – 8 – 66.67
P– prva dekada
D– druga dekada
T– treća dekada
Č– četvrta dekada

Brojevi po parnosti:
– n – 47
– p – 37

Učestanost kombinacija po parnosti
 7n  0p – 1 – 2010. godine
 5n  2p – 3 –2011, 2013, 2014. godine
 4n  3p – 3 – 2017, 2018, 2019. godine
 3n  4p – 3 – 2012, 2015, 2021. godine
 2n  5p – 2 – 2016, 2020. godine

Karakteristično za 95. kolo u 2010. godini je da je u dobitnoj kombinaciji izvučeno svih 7 neparnih brojeva.

Pojedinačni brojevi ukupno
Grafikon prikazuje učestanost pojedinačnih brojeva u izvučenim kombinacijama.

Najmanji zbir brojeva kombinacije je 96— 2018. godine.
Najveći zbir brojeva kombinacije je 169— 2010. godine.

Najmanji raspon brojeva kombinacije je 23— 2011. godine.
Najveći raspon brojeva kombinacije je 38— 2015. godine.

Raspored svih izvučenih brojeva u 95. godišnjem kolu po kolonama
 ukupan broj izvučenih brojeva po kolonama
 I – 30, II – 22, III – 32

 Učestanost kombinacija po kolonama
– IIIIII – 10 – 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. godine
– IIII       – 1 – 2012. godine
– IIIII     – 1 – 2015. godine

 Učestanost rasporeda brojeva po kolonama
– 403 – 1 –  2012. godine
– 421 – 1 –  2017. godine
– 313 – 2 –  2016, 2020. godine
– 322 – 3 –  2013, 2014, 2021. godine
– 223 – 2 –  2011, 2018. godine
– 214 – 1 – 2010. godine
– 142 – 1 – 2019. godine
– 034 – 1 – 2015. godine

   I – prva kolona (stubac)
 II – prva kolona (stubac)
III – prva kolona (stubac)

Broj kombinacija u kojima su raspoređeni brojevi iz sve 3 kolone – 10 (83.33%).

Nizovi uzastopnih brojeva u kombinaciji
 2 broja u nizu – 10 puta
–   4,   5 – 2019. godine
–   5,   6 – 2013. godine
–   6,   7 – 2018. godine
– 11, 12 – 2019. godine
– 13, 14 – 2011. godine
– 18, 19 – 2016. godine
– 20, 21 – 2018. godine
– 30, 31 – 2011. godine
– 32, 33 – 2019. godine
– 35, 36 – 2021. godine

 3 broja u nizu  – 0

 4 broja u nizu – 1
– 7, 8, 9, 10 – 2021. godine

 5 brojeva u nizu – 0
 6 brojeva u nizu – 0
 7 brojeva u nizu – 0