Sledeće kolo

Ukupan broj odigranih 24. godišnjih kola do 2023. godine – 37.
Prvi put 10.06.1986. godine.

Kombinacije brojeva

U sledećim tabelama prikazane su kombinacije brojeva izvučene u 24. godišnjem kolu po godinama.

UK – redni broj ukupno odigranih kola od 30.07.1985. godine
GOD – redni broj godišnjeg kola
DATUM – datum odigranog kola
I, II, III, IV, V, VI, VII – redosled izvlačenja brojeva

Kombinacije raspoređene po dekadama

P– prva dekada
D– druga dekada
T– treća dekada
Č– četvrta dekada

Kombinacije po parnosti

n – neparni brojevi
p – parni brojevi

Kombinacije bez jedne dekade


Pojedinačni brojevi ukupno

Grafikon prikazuje učestanost pojedinačnih brojeva u izvučenim kombinacijama.

Najređe izvlačeni brojevi: 13
Učestanost — 2
Najčešće izvlačeni brojevi: 3, 6, 26, 28, 30
Učestanost — 10

Najmanji zbir brojeva kombinacije je 64 — 2016. godine.
Najveći zbir brojeva kombinacije je 191 — 2014. godine.

Najmanji raspon brojeva kombinacije je 20 — 2017. godine.
Najveći raspon brojeva kombinacije je 38 — 1987, 1997, 2001, 2004. godine.
Najčešći raspon brojeva kombinacije je:
– 38 — 1987, 1997, 2001, 2004. godine

Najčešći zbir brojeva po kolonama je :
1. kol – 1
2. kol – 3
3. kol – 3 i to 4 puta – 1989, 1995, 1996, 2018. godine

1. kol – 1
2. kol – 4
3. kol – 2, i to 4 puta – 1993, 2001, 2009, 2015. godine

Najviše brojeva iz jedne kolone je:
– 5 – iz 2. kolone – 2014. godine
– 5 – iz 3. kolone – 2000. godine

Broj kombinacija u kojima su raspoređeni brojevi iz sve 3 kolone je 32 (86.49%).

Niz brojeva u kombinaciji

– 2 broja u nizu – 43 puta, najčešći nizovi:
– 26, 27 – 3 puta – 2004, 2006, 2010. godine

– 3 broja u nizu – 4 puta
– 1, 2, 3 — 2016. godine
– 8, 9, 10 — 2002. godine
– 25, 26, 27 — 2006. godine
– 26, 27, 28 — 2004. godine

– 4 broja u nizu – 1
– 25, 26, 27, 28 — 2010. godine

– 5 brojeva u nizu – 0
– 6 brojeva u nizu – 0
– 7 brojeva u nizu – 0

Raspored svih izvučenih brojeva u 24. godišnjem kolu po kolonama

I – prva kolona (stubac)
II – prva kolona (stubac)
III – prva kolona (stubac)