Uzastopni – 2021


Ukupan broj odigranih kola – 2504
Broj odigranih kola u 2021. godini – 56

U 56. kolu odigranom 16.07.2021. godine izvučeni su uzastopni brojevi – 19, 20
Tokom 2021. godine u izvučenim loto kombinacijama zastupljeni su sledeći nizovi uzastopnih brojeva:

 2 uzastopna broja:
Broj nizova od 2 uzastopna broja – 49
Broj različitih parova – 30

–   1,   2 – 12, 16,
–   2,   3 – 18, 43,
–   3,   4 –
–   4,   5 – 49,
–   5,   6 – 46,
–   6,   7 – 17, 44,
–   7,   8 – 31, 55, 
–   8,   9 – 8,
–   9, 10 – 2, 19,
– 10, 11 – 3, 28, 45,
– 11, 12 – 38,
– 12, 13 – 13, 48,
– 13, 14 – 34, 54, 
– 14, 15 – 10, 45,
– 15, 16 –
– 16, 17 –
– 17, 18 – 44,
– 18, 19 – 55, 
– 19, 20 – 23, 56, 
– 20, 21 – 37, 38,
– 21, 22 – 42,
– 22, 23 –
– 23, 24 – 11,
– 24, 25 – 48,
– 25, 26 – 10,
– 26, 27 –
– 27, 28 –
– 28, 29 – 42,
– 29, 30 – 8, 35,
– 30, 31 – 38, 39, 51, 
– 31, 32 –
– 32, 33 – 23,
– 33, 34 – 32, 43,
– 34, 35 – 54, 
– 35, 36 – 9, 20, 25,
– 36, 37 – 24,
– 37, 38 –
– 38, 39 – 5, 47,

– 3 uzastopna broja:
Broj nizova od 3 uzastopna broja – 3
–   3,  4,   5  – 14. kolo
– 23, 24, 25 – 53. kolo
– 34, 35, 36 – 16. kolo

 4 uzastopna broja:
Broj nizova od 4 uzastopna broja – 0

– 5 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 5 uzastopnih brojeva – 0

– 6 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 6 uzastopnih brojeva – 0

– 7 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 7 uzastopnih brojeva – 0