Uzastopni – 2021

Ukupan broj odigranih kola – 2552
Broj odigranih kola u 2021. godini – 104

U 104. kolu odigranom 31.12.2021. godine izvučeni su uzastopni brojevi –  
Tokom 2021. godine u izvučenim loto kombinacijama zastupljeni su sledeći nizovi uzastopnih brojeva:

 2 uzastopna broja:
Broj nizova od 2 uzastopna broja – 92
Broj različitih parova – 36

–   1,   2 – 12, 16,
–   2,   3 – 18, 43,
–   3,   4 –
–   4,   5 – 49, 78, 
–   5,   6 – 46, 77, 
–   6,   7 – 17, 44, 63, 80, 
–   7,   8 – 31, 55, 
–   8,   9 – 8,
–   9, 10 – 2, 19,
– 10, 11 – 3, 28, 45, 72, 76, 92, 
– 11, 12 – 38,
– 12, 13 – 13, 48,
– 13, 14 – 34, 54, 59, 93, 
– 14, 15 – 10, 45, 65, 
– 15, 16 – 58, 66, 77, 97, 103, 
– 16, 17 – 69, 
– 17, 18 – 44, 67, 
– 18, 19 – 55, 83, 
– 19, 20 – 23, 56, 62, 93,
– 20, 21 – 37, 38, 103, 
– 21, 22 – 42, 79, 81, 
– 22, 23 – 69, 
– 23, 24 – 11, 75, 
– 24, 25 – 48, 67, 87, 
– 25, 26 – 10, 62, 
– 26, 27 – 57, 
– 27, 28 – 88, 92, 
– 28, 29 – 42,
– 29, 30 – 8, 35, 63, 74, 
– 30, 31 – 38, 39, 51, 66, 
– 31, 32 –
– 32, 33 – 23,
– 33, 34 – 32, 43, 80, 
– 34, 35 – 54, 82, 
– 35, 36 – 9, 20, 25, 85, 95, 
– 36, 37 – 24, 94, 102, 
– 37, 38 – 72, 
– 38, 39 – 5, 47, 64, 76, 91, 

– 3 uzastopna broja:
Broj nizova od 3 uzastopna broja – 9
–   3,  4,   5  – 14. kolo
–   5,  6,   7  – 90. kolo
– 10, 11, 12 – 58. kolo
– 16, 17, 18 – 100. kolo
– 19, 20, 21 – 84. kolo
– 23, 24, 25 – 53. kolo
– 28, 29, 30 – 68. kolo
– 34, 35, 36 – 16. kolo 
– 35, 36, 37 – 96. kolo

 4 uzastopna broja:
Broj nizova od 4 uzastopna broja – 1
– 7, 8, 9, 10 – 95. kolo

– 5 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 5 uzastopnih brojeva – 0

– 6 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 6 uzastopnih brojeva – 0

– 7 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 7 uzastopnih brojeva – 0