Učestanost parova

Ukupan broj odigranih kola – 2733
Broj odigranih kola u 2023. godini – 77

U ovoj tabeli možete videti učestanost parova brojeva u izvučenim kombinacijama.
Prikazan je pregled učestanosti svakog sa svakim brojem od 1. kola, 30.07.1985. godine

zeleno    – min učestanost u paru s nekim brojem

plavo

– max učestanost u paru s nekim brojem

zuto

– ukupna min učestanost u paru s bilo kojim brojem

ljubicasto    – ukupna max učestanost u paru s bilo kojim brojem