2012. godina

Dana 31.12.2012. godine odigrano je 104. loto kolo.
Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2012. godini.

Učestanost brojeva u 2012. godini

Najređe izvlačeni broj je 33 — 12 puta.
Najčešće izvlačeni broj je 37–26 puta.

Ukupno je izvučeno:
neparnih brojeva – 380 (52.20 %)
parnih brojeva – 348 (47.80 %)

Najčešća kombinacija s neparnim i parnim brojevima:
– 3n i 4p – 42 (40.38 %)

Može se videti da su brojevi iz I dekade bili najviše zastupljeni – 190 (26.10 %).

Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz II – 96 (13.19 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz  I – 95 (13.05 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–     I  – 254 (34.89 %)
–   II  – 234 (32.14 %)
III  – 240 (32.97 %)

U 2012. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
PDTČ dekade – 68 (65.38 %)
I, II i III kolone – 84 (80.77 %)