Kolone – 2024

Ukupan broj odigranih kola – 2800
Broj odigranih kola u 2024. godini – 39

Na sledećem grafikonu možete videti učestanost kombinacija loto brojeva  u 2024. godini raspoređenih po kolonama

Od 1. do 10. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
– 1. kolo – I – 2, II – 4, III – 1
– 2. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
– 3. kolo – I – 4, II – 2, III – 1
– 4. kolo – I – 1, II – 3, III – 3
– 5. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
– 6. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
– 7. kolo – I – 2, II – 1, III – 4
– 8. kolo – I – 4, II – 1, III – 2
– 9. kolo – I – 1, II – 3, III – 3
– 10. kolo – I – 3, II – 3, III – 1

Od 11. do 20. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
– 11. kolo – I – 1, II – 3, III – 3
– 12. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
– 13. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
– 14. kolo – I – 5, II – 0, III – 2
– 15. kolo – I – 1, II – 1, III – 5
– 16. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
– 17. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
– 18. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
– 19. kolo – I – 1, II – 2, III – 4
– 20. kolo – I – 3, II – 2, III – 2

Od 21. do 30. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
– 11. kolo – I – 4, II – 1, III – 2
– 22. kolo – I – 1, II – 2, III – 4
– 23. kolo – I – 4, II – 2, III – 1
– 24. kolo – I – 2, II – 4, III – 1
– 25. kolo – I – 1, II – 2, III – 4
– 26. kolo – I – 2, II – 1, III – 4
– 27. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
– 28. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
– 29. kolo – I – 1, II – 2, III – 4
– 30. kolo – I – 2, II – 2, III – 3

Od 31. do 40. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
– 31. kolo – I – 4, II – 2, III – 1
– 32. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
– 33. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
– 34. kolo – I – 4, II – 1, III – 2
– 35. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
– 36. kolo – I – 2, II – 4, III – 1
– 37. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
– 38. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
– 39. kolo – I – 3, II – 0, III – 4

Ukupno:
– najviše brojeva iz jedne kolone – 5
– I – 5, II – 0, III – 2 – 14. kolo
– I – 1, II – 1, III – 5 – 15. kolo