2017. godina

 

Ukupan broj odigranih kola – 2134
Broj odigranih kola u 2017. godini – 104

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2017. godini

brojevi-2017.godina104

Najveća učestanost – brojevi – 19
Broj izvlačenja – 30
Najmanja učestanost – brojevi – 36
Broj izvlačenja – 10

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 383 (52.61 %)
– parnih brojeva –      345 (47.39 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
– 4n i 3p – 33 (31.73%)

Može se videti da su brojevi iz dekade najviše zastupljeni – 205 (28.16 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz P dekade – 104 (14.29 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz dekade – 114 (15.66 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–     I  – 268 (36.81%)
–   II  – 220 (30.22 %)
– III  – 240 (32.97 %)

U 2017. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
PDTČ dekade – 57 (54.81%)

– I, II i III kolone – 93 (89.42%)

Kombinacije s najmanjim zbirom brojeva izvučene u 2017. godini
– 68. kolo – 13, 19, 3, 8, 20, 15, 9; zbir – 87
Kombinacije s najvećim zbirom brojeva izvučene u 2017. godini
– 4. kolo – 24, 15, 35, 26, 38, 39, 36; zbir – 213