O brojevima

Ukupan broj odigranih kola – 2541
Broj odigranih kola u 2021. godini – 93

Parovi brojeva
Brojevi koji su u paru najmanje puta izvučeni u istoj loto kombinaciji su 30 i 34.
Broj izvlačenja – 52.
Poslednji put su izvučeni 03.09.2021. godine u 70. kolu.
Broj kola u kojima nisu izvučeni – 23.

Brojevi koji su u paru najviše puta izvučeni u istoj loto kombinaciji su 5 i 28.
Broj izvlačenja – 103.
Poslednji put su izvučeni 26.01.2021. godine u 78. kolu.
Broj kola u kojima nisu izvučeni – 15.

Raspon brojeva u loto kombinacijama

Najmanji raspon brojeva je 13.
Broj kombinacija s najmanjim rasponom – 13 – (0.001% od ukupnog broja izvučenih loto kombinacija):
–   8. kolo 1993. godine – 19, 23, 24,25, 28, 30, 31
– 64. kolo 2010. godine – 8, 11, 12, 14, 17, 19, 20
– 37. kolo 2017. godine – 19, 21, 27, 28, 29, 30, 31

Najveći raspon brojeva je 39.
Broj kombinacija s najvećim rasponom – 60 – (2.82 % od ukupnog broja izvučenih loto kombinacija).

Najčešći raspon brojeva je 34.
Broj kombinacija s ovim rasponom – 176 – (8.26 % od ukupnog broja izvučenih loto kombinacija).

Brojevi po kolonama – stubićima
Do sada nije izvučena ni jedna kombinacija u kojoj je raspored brojeva po kolonama:
I kol – 7, II kol – 0, III kol –
I kol – 6, II kol – 0, III kol –
I kol – 0, II kol – 7, III kol –
I kol – 0, II kol – 0, III kol –

Raspored brojeva po kolonama koji je najviše puta izvlačen je
I kol – 2, II kol – 3, III kol –
Broj kombinacija s ovim rasporedom brojeva po kolonama – 300 – (10.41 % od ukupnog broja izvučenih loto kombinacija).