O brojevima

Ukupan broj odigranih kola – 2733
Broj odigranih kola u 2023. godini – 77

Parovi brojeva
Brojevi koji su u paru najmanje puta izvučeni u istoj loto kombinaciji su 30 i 34.
Broj izvlačenja – 58.
Poslednji put su izvučeni 12.09. 2023. godine u 73. kolu.
Broj kola u kojima nisu izvučeni – 4.

Brojevi koji su u paru najviše puta izvučeni u istoj loto kombinaciji su 5 i 28.
Broj izvlačenja – 105.
Poslednji put su izvučeni 04.11.2022. godine u 88. kolu.
Broj kola u kojima nisu izvučeni – 91.

Raspon brojeva u loto kombinacijama

Najmanji raspon brojeva je 13.
Broj kombinacija s najmanjim rasponom – 13 – (0.001% od ukupnog broja izvučenih loto kombinacija):
–   8. kolo 1993. godine – 19, 23, 24,25, 28, 30, 31
– 64. kolo 2010. godine – 8, 11, 12, 14, 17, 19, 20
– 37. kolo 2017. godine – 19, 21, 27, 28, 29, 30, 31

Najveći raspon brojeva je 39.
Broj kombinacija s najvećim rasponom – 60 – (2.82 % od ukupnog broja izvučenih loto kombinacija).

Najčešći raspon brojeva je 34.
Broj kombinacija s ovim rasponom – 176 – (8.26 % od ukupnog broja izvučenih loto kombinacija).

Brojevi po kolonama – stubićima
Do sada nije izvučena ni jedna kombinacija u kojoj je raspored brojeva po kolonama:
I kol – 7, II kol – 0, III kol –
I kol – 6, II kol – 0, III kol –
I kol – 0, II kol – 7, III kol –
I kol – 0, II kol – 0, III kol –

Raspored brojeva po kolonama koji je najviše puta izvlačen je
I kol – 2, II kol – 3, III kol –
Broj kombinacija s ovim rasporedom brojeva po kolonama – 324 – (11.28 % od ukupnog broja izvučenih loto kombinacija).