Jun

Prvo kolo u Junu odigrano je 03.06.1986. godine, a poslednje 27.06.2023. godine.
Ukupan broj odigranih kola – 223

Na ovoj stranici prikazan je pregled učestanosti brojeva i kombinacija po dekadama, parnosti, kolonama i bez jedne dekade koje su izvučene u mesecu Jun od 1986. do danas.

Pregled po brojevima 


– N – neparni brojevi
– P – parni brojevi
– UK – ukupan broj izvučenih parnih i neparnih brojeva

Učestanost brojeva u svim do sada odigranim kolima u Junu

Najmanja učestanost – broj – 36
Broj izvlačenja – 25
Najveća učestanost – broj – 39
Broj izvlačenja – 52

Pregled po dekadama

 P – prva dekada
– D – druga dekada
– T – treća dekada
– Č – četvrta dekada

Pregled po parnosti brojeva u kombinacijama

 n – neparni brojevi
– p  – parni brojevi
– uk – ukupan broj neparnih i parnih brojeva u kombinaciji

Pregled po kolonama

 I kol – zbir izvučenih brojeva iz I kolone (stubića)
II kol – zbir izvučenih brojeva iz II kolone (stubića)
III kol – zbir izvučenih brojeva iz III kolone (stubića)


Pregled kombinacija bez jedne dekade

– bez P – bez prve dekade
– bez D – bez druge dekade
– bez T – bez treće dekade
– bez Č – bez četvrte dekade