Uzastopni – 2015

 

Ukupan broj odigranih kola – 1926
Broj odigranih kola u 2015. godini – 103

U 103. kolu odigranom 31.12.2015. godine izvučeni su uzastopni brojevi – 10, 11 i 13, 14

Tokom 2015. godine u izvučenim loto kombinacijama zastupljeni su sledeći nizovi uzastopnih brojeva:

 2 uzastopna broja: – ukupno 67 puta, 35 različitih parova
–   1,   2 – 68, 76, 101,
–   2,   3 – 44,
–   3,   4 – 47,
–   4,   5 – 39,
–   5,   6 – 85,
–   6,   7 –
–   7,   8 – 79, 101,
–   8,   9 – 55,
–   9, 10 – 69,
– 10, 11 – 31,, 103,
– 11, 12 – 42, 60,
– 12, 13 – 59, 91,
– 13, 14 – 64, 103,
– 14, 15 – 88,
– 15, 16 – 28, 43, 45, 49, 80,
– 16, 17 – 47,
– 17, 18 – 96,
– 18, 19 – 12, 28, 41, 68,
– 19, 20 – 89, 99,
– 20, 21 – 62, 87,
– 21, 22 – 24,
– 22, 23 – 6, 34,
– 23, 24 – 29, 33, 57,
– 24, 25 – 39,
– 25, 26 – 13, 53,
– 26, 27 – 48, 90,
– 27, 28 – 2, 25, 35, 46, 91, 92,
– 28, 29 – 15,
– 29, 30 – 5, 9, 32, 95,
– 30, 31 –
– 31, 32 – 80,
– 32, 33 – 6, 10, 26, 34, 86,
– 33, 34 – 61,
– 34, 35 – 11, 20, 98,
– 35, 36 – 7, 22,
– 36, 37 –
– 37, 38 – 88,
– 38, 39 – 52,

– 3 uzastopna broja: – 10 puta, 9 različitih trilinga brojeva
–    3,   4,  5 – 19. kolo
–    6,   7,  8 – 77. kolo
–    8,   9, 10 – 1. kolo
–  10, 11, 12 – 78. kolo
–  15, 16, 17 – 21. kolo
–  20, 21, 22 – 22. kolo
–  29, 30, 31 – 4. kolo
–  31, 32, 33 – 66. kolo
–  36, 37, 38 – 18, 90. kolo

4 uzastopna broja: – 3 puta
– 34, 35, 36, 37 – 14. kolo
– 23, 24, 25, 26 – 27. kolo
– 32, 33, 34, 35 – 30. kolo

5 uzastopnih brojeva: –
6 uzastopnih brojeva: –
7 uzastopnih brojeva: –