Prvi i poslednji broj

Ukupan broj odigranih kola – 2751
Broj odigranih kola u 2023. godini – 95

Najmanji broj u kombinaciji

U tabeli je prikazan rastući redosled brojeva koji su bili najmanji brojevi u izvučenim kombinacijama.

Najveću učestanost kao najmanji broj u kombinacijama ima
– broj – 1
– učestanost – 471

Najveći broj u kombinacijama
– broj – 24
– učestanost – 1


Najveći broj u kombinaciji

U tabeli je prikazan rastući redosled brojeva koji su bili najveći brojevi u izvučenim kombinacijama.

Najmanji broj u kombinacijama
– broj – 16
– učestanost – 4

Najveću učestanost kao najveći broj u kombinacijama ima
– broj – 39
– učestanost – 500

Види страну