Uzastopni – 2020

Ukupan broj odigranih kola – 2439
Broj odigranih kola u 2020. godini – 96

U 96. kolu odigranom 01.12.2020. godine izvučeni su uzastopni brojevi – 34, 35          
Tokom 2020. godine u izvučenim loto kombinacijama zastupljeni su sledeći nizovi uzastopnih brojeva:

 2 uzastopna broja:
Broj nizova od 2 uzastopna broja – 77
Broj različitih parova – 34

–   1,   2 – 4, 39, 
–   2,   3 – 12,
–   3,   4 – 
–   4,   5 – 11, 61, 
–   5,   6 – 3, 90, 
–   6,   7 – 35, 41, 
–   7,   8 – 2, 29,
–   8,   9 – 83, 87, 89, 
–   9, 10 – 12, 69, 74, 
– 10, 11 – 31, 86, 
– 11, 12 – 82, 
– 12, 13 –
– 13, 14 – 20, 25, 48, 
– 14, 15 – 8, 24, 95, 
– 15, 16 – 71, 
– 16, 17 – 27, 30, 32, 78, 
– 17, 18 – 10, 37, 66, 73, 
– 18, 19 – 55, 
– 19, 20 – 25,
– 20, 21 – 12, 43, 
– 21, 22 – 20, 36, 55,  
– 22, 23 – 58, 62, 70, 79, 84, 91, 
– 23, 24 – 49, 68, 
– 24, 25 – 88, 
– 25, 26 – 7,
– 26, 27 – 46, 54, 75, 
– 27, 28 – 23, 44, 58, 83, 90, 
– 28, 29 –
– 29, 30 – 4, 42, 
– 30, 31 – 
– 31, 32 – 28,
– 32, 33 – 21, 22, 86, 
– 33, 34 – 35, 68, 93, 
– 34, 35 – 69, 96, 
– 35, 36 – 
– 36, 37 – 10,
– 37, 38 – 3, 35, 54, 
– 38, 39 – 38, 79, 

– 3 uzastopna broja:
Broj nizova od 3 uzastopna broja – 15
–   3,   4,   5 –  92. kolo
–   5,   6,   7 –  51. kolo
–   6,   7,   8 –  73. kolo
–   7,   8,   9 –  34. kolo
– 14, 15, 16 – 19. kolo
– 16, 17, 18 – 90. kolo
– 23, 24, 25 – 17. kolo
– 25, 26, 27 – 63. kolo
– 28, 29, 30 – 11. kolo
– 29, 30, 31 – 33. kolo
– 34, 35, 36 – 36. kolo
– 35, 36, 37 – 14. kolo
– 36, 37, 38 – 71, 85. kolo
– 37, 38, 39 – 40. kolo

4 uzastopna broja:
Broj nizova od 4 uzastopna broja – 2
–   4,   5,   6,   7 –    5. kolo
– 23, 24, 25, 26 – 52. kolo

– 5 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 5 uzastopnih brojeva – 0

– 6 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 6 uzastopnih brojeva – 0

– 7 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 7 uzastopnih brojeva – 0