Brojevi – 2023

Ukupan broj odigranih kola – 2698
Broj odigranih kola u 2023. godini – 42

Pregled jednocifrenih i dvocifrenih loto brojeva izvučenih u 2023. godini.

Loto brojevi izvučeni u 2022. godini raspoređeni po kolima u kojima su izvučeni:

  1 – 2, 17, 22, 27, 34, 38, 41,
  2 –  1, 6, 23, 30, 40,
  3 – 12, 19, 22, 25, 27, 38, 39,  
  4 – 14, 21, 22, 23,
  5 – 1, 9, 19, 21, 24, 28, 34,
  6 – 2, 3, 8, 10, 16, 21, 28, 30, 33, 37,
  7 – 3, 13, 14, 22, 33,
  8 – 2, 3, 5, 7, 12, 14, 16, 23, 24, 25, 26, 34,
  9 – 2, 9, 17, 18, 19, 29, 30, 35, 42,
10 – 2, 11, 12, 19, 26, 29, 31, 33, 34,
11 – 3, 4, 18, 25, 31, 34, 41,
12 – 1, 7, 12, 21, 23, 27, 35, 39, 42,
13 – 5, 10, 11, 13, 19, 20, 24, 34, 40,  
14 – 4, 7, 8, 13, 20, 26, 27, 36, 39, 40,
15 – 4, 9, 12, 17, 39, 41,
16 – 15, 18, 32, 36, 42,
17 – 11, 17, 19, 26,  
18 – 13, 17, 20, 22, 23, 27, 31, 32, 38,
19 – 9, 10, 22, 25, 35, 39,
20 – 7, 10, 14, 15, 16, 18, 25, 36, 37, 42,
21 – 4, 28, 35, 37,
22 – 3, 9, 13, 17, 21, 27, 29, 31, 32, 40,
23 – 5, 6, 8, 9, 16, 22, 24, 26, 29, 32, 37,
24 – 11, 24, 25, 30, 31, 35, 40,
25 – 7, 15, 21, 28, 29, 30, 34, 37,
26 – 3, 4, 6, 7, 13, 16, 28, 40,
27 – 1, 11, 16, 20, 33, 40,
28 – 7, 32, 33, 36, 42,
29 – 13, 18, 20, 21, 25, 38, 39, 41, 42,
30 – 1, 5, 10, 18, 26, 32, 37,
31 – 2, 17, 28, 30, 31,
32 – 5, 10, 16, 19, 20, 23, 24, 31, 36, 38, 41,
33 – 4, 11, 14, 29, 36, 38, 42,
34 – 6, 9, 10, 15, 27, 38, 41,
35 –  1, 5, 6, 8, 12, 15, 28, 33,
36 – 6, 8, 14, 30, 35, 41,
37 – 2, 15, 20, 26, 29, 32, 39,
38 – 3, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 18, 24, 35, 36, 37,
39 – 1, 5, 8, 11, 23, 33,