Brojevi – 2023

Ukupan broj odigranih kola – 2663
Broj odigranih kola u 2023. godini – 7

Pregled jednocifrenih i dvocifrenih loto brojeva izvučenih u 2023. godini.

Loto brojevi izvučeni u 2022. godini raspoređeni po kolima u kojima su izvučeni:

  1 – 2,
  2 –  1, 6,
  3 –  
  4 –
  5 – 1,
  6 – 2, 3,
  7 – 3,
  8 – 2, 3, 5, 7,
  9 – 2,
10 – 2,
11 – 3, 4,
12 – 1, 7,
13 – 5,  
14 – 4, 7,
15 – 4,
16 –
17 –  
18 –
19 –
20 – 7,
21 – 4,
22 – 3,
23 – 5, 6,
24 –  
25 – 7,  
26 – 3, 4, 6, 7,
27 – 1,
28 – 7,
29 –
30 – 1, 5,
31 – 2,
32 – 5,
33 – 4,
34 – 6,
35 –  1, 5, 6,
36 – 6,
37 – 2,
38 – 3, 4, 6,
39 – 1, 5,