Brojevi – 2023

Ukupan broj odigranih kola – 2733
Broj odigranih kola u 2023. godini – 77

Pregled jednocifrenih i dvocifrenih loto brojeva izvučenih u 2023. godini.

Loto brojevi izvučeni u 2022. godini raspoređeni po kolima u kojima su izvučeni:

  1 – 2, 17, 22, 27, 34, 38, 41, 45, 47, 48, 58, 59, 62, 64, 65, 69, 70, 73,
  2 –  1, 6, 23, 30, 40, 43, 48, 50, 51, 57, 63, 65, 68, 71,
  3 – 12, 19, 22, 25, 27, 38, 39, 43, 46, 59, 71, 74,  
  4 – 14, 21, 22, 23, 45, 47, 49, 50, 52, 55, 63, 65, 69, 70, 71, 77,
  5 – 1, 9, 19, 21, 24, 28, 34, 43, 51, 57, 59, 61, 71, 76,
  6 – 2, 3, 8, 10, 16, 21, 28, 30, 33, 37, 54, 56, 61, 63,
  7 – 3, 13, 14, 22, 33, 47, 56, 68, 75, 76, 77,
  8 – 2, 3, 5, 7, 12, 14, 16, 23, 24, 25, 26, 34, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 67, 70, 76,
  9 – 2, 9, 17, 18, 19, 29, 30, 35, 42, 44, 50, 52, 59, 62, 66, 76, 77,
10 – 2, 11, 12, 19, 26, 29, 31, 33, 34, 46, 50, 54, 61, 69, 70, 76,
11 – 3, 4, 18, 25, 31, 34, 41, 77,
12 – 1, 7, 12, 21, 23, 27, 35, 39, 42, 50, 55, 56, 57, 72,
13 – 5, 10, 11, 13, 19, 20, 24, 34, 40, 49, 57, 64, 66, 75,
14 – 4, 7, 8, 13, 20, 26, 27, 36, 39, 40, 43, 48, 50, 52, 72, 73, 74, 77,
15 – 4, 9, 12, 17, 39, 41, 47, 54, 56, 65, 75,
16 – 15, 18, 32, 36, 42, 51, 52, 56, 60, 61, 62, 67, 75,
17 – 11, 17, 19, 26, 49, 52, 66,
18 – 13, 17, 20, 22, 23, 27, 31, 32, 38, 46, 53, 58, 59,
19 – 9, 10, 22, 25, 35, 39, 44, 45, 47, 51, 53, 57, 59, 61, 67, 73,
20 – 7, 10, 14, 15, 16, 18, 25, 36, 37, 42, 49, 57, 58, 60, 66, 72, 77,
21 – 4, 28, 35, 37, 45, 64, 72, 76,
22 – 3, 9, 13, 17, 21, 27, 29, 31, 32, 40, 54, 69, 72, 74,
23 – 5, 6, 8, 9, 16, 22, 24, 26, 29, 32, 37, 46, 54, 60, 64, 67, 74,
24 – 11, 24, 25, 30, 31, 35, 40, 44, 48, 49, 66, 68, 69,
25 – 7, 15, 21, 28, 29, 30, 34, 37, 55, 57, 60, 62, 64, 70, 72, 25,
26 – 3, 4, 6, 7, 13, 16, 28, 40, 56, 70, 73,
27 – 1, 11, 16, 20, 33, 40, 47, 55, 74,
28 – 7, 32, 33, 36, 42, 43, 45, 52, 58, 63, 65, 69,
29 – 13, 18, 20, 21, 25, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 51, 53, 55, 65, 67, 72,
30 – 1, 5, 10, 18, 26, 32, 37, 46, 53, 55, 73, 74,
31 – 2, 17, 28, 30, 31, 43, 48, 49, 53, 67, 68, 76, 77,
32 – 5, 10, 16, 19, 20, 23, 24, 31, 36, 38, 41, 55, 58, 61, 62, 63, 69, 70,
33 – 4, 11, 14, 29, 36, 38, 42, 44, 46, 47, 59, 60, 61, 66, 71, 75,
34 – 6, 9, 10, 15, 27, 38, 41, 50, 52, 53, 54, 58, 73, 75,
35 –  1, 5, 6, 8, 12, 15, 28, 33, 43, 44, 63, 71,
36 – 6, 8, 14, 30, 35, 41, 63, 68, 71,
37 – 2, 15, 20, 26, 29, 32, 39, 46, 53, 64, 65, 67, 68,
38 – 3, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 18, 24, 35, 36, 37, 49, 51, 60, 62, 66, 68, 73, 74,
39 – 1, 5, 8, 11, 23, 33, 44, 45, 51,