Uzastopni – 2018

 

Ukupan broj odigranih kola – 2239
Broj odigranih kola u 2018. godini – 105

U 105. kolu odigranom 31.12.2018. godine izvučeni su uzastopni brojevi –
Tokom 2018. godine u izvučenim loto kombinacijama zastupljeni su sledeći nizovi uzastopnih brojeva:

 2 uzastopna broja:
Broj nizova od 2 uzastopna broja – 73
Broj različitih parova – 35

–   1,   2 – 20, 29,
–   2,   3 – 24, 48,
–   3,   4 –
–   4,   5 – 21, 23, 76,
–   5,   6 – 33, 82,
–   6,   7 – 95,
–   7,   8 – 25, 30, 64,
–   8,   9 – 27,
–   9, 10 – 88, 90,
– 10, 11 – 41,
– 11, 12 – 61,
– 12, 13 – 81,
– 13, 14 -37, 56, 64,
– 14, 15 – 87, 91,
– 15, 16 – 9, 26, 50, 63, 100,
– 16, 17 – 79,
– 17, 18 – 98,
– 18, 19 – 23, 80, 90, 101,
– 19, 20 – 19, 36, 69,
– 20, 21 – 53, 59, 95, 97,
– 21, 22 –
– 22, 23 – 21, 34, 54, 88,
– 23, 24 – 5, 6, 42,
– 24, 25 – 91, 97,
– 25, 26 – 15, 29, 51, 56, 104,
– 26, 27 – 48, 76,
– 27, 28 – 57, 74,
– 28, 29 – 65, 87, 92,
– 29, 30 – 28,
– 30, 31 – 42,
– 31, 32 – 45,
– 32, 33 – 46,
– 33, 34 – 49, 60,66,
– 34, 35 – 43,
– 35, 36 – 38,
– 36, 37 – 36, 99,
– 37, 38 –
– 38, 39 – 78,

– 3 uzastopna broja:
Broj nizova od 3 uzastopna broja – 10
–   3,  4,   5 – 18, 62. kolo
–   6,  7,   8 – 31. kolo
–   8,  9,  10 – 74, 85. kolo
– 14, 15, 16 – 72. kolo
– 17, 18, 19 – 12. kolo
– 21, 22, 23 – 11, 58. kolo
– 26, 27, 28 – 85. kolo

4 uzastopna broja:
Broj nizova od 4 uzastopna broja – 1
– 25, 26, 27, 28 – 27. kolo

– 5 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 5 uzastopnih brojeva – 1
–  32, 33, 34, 35, 36 – 8. kolo

– 6 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 6 uzastopnih brojeva – 0

– 7 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 7 uzastopnih brojeva – 0