Februar

Prvo kolo u Februaru odigrano je 04.02.1986. godine, a poslednje 27.02.2024. godine.

Ukupan broj odigranih kola u ovom periodu – 217

Na ovoj stranici prikazan je pregled učestanosti brojeva i kombinacija po dekadama, parnosti i bez jedne dekade koje su izvučene u mesecu Februar od 1986. do danas.

Pregled po brojevima

N – neparni brojevi
P – parni brojevi
UK – ukupan broj izvučenih parnih i neparnih brojeva

U svim do sada odigranim kolima u Februaru najređe izvlačen broj je 20 – 23 puta, dok je 25 broj s najvećim brojem izvlačenja – 57 puta.

Pregled po dekadama


P – prva dekada
D – druga dekada
T – treća dekada
Č – četvrta dekada


Pregled po parnosti brojeva u kombinacijama

n – neparni brojevi
p  – parni brojevi
uk – ukupan broj neparnih i parnih brojeva u kombinaciji


Pregled po kolonama

I kol – zbir izvučenih brojeva iz I kolone (stubića)
II kol – zbir izvučenih brojeva iz II kolone (stubića)
III kol – zbir izvučenih brojeva iz III kolone (stubića)

Pregled kombinacija bez jedne dekade

bez D – bez druge dekade
bez T – bez treće dekade
bez Č – bez četvrte dekade