2013. godina

 

Ukupan broj odigranih kola – 1720
Broj odigranih kola u 2013. godini – 104

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2013. godini.

  brojevi - 2013.godina


Najveća učestanost
– brojevi – 8
Broj izvlačenja – 28
Najmanja učestanost – brojevi – 2
Broj izvlačenja – 12

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 386 (53.02 %)
– parnih brojeva –      342 (46.98 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
4n i 3p – 33 (31.73 %)

Može se videti da su brojevi iz  P dekade bili najviše zastupljeni – 192 (26.37 %).

Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz Č dekade – 105 (14.42 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz  P dekade – 96 (13.19 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–     I  – 242 (33.24 %)
–   II  – 238 (32.69 %)
– III  – 248 (34.07 %)

U 2013. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
– PDTČ dekade – 62 (59.62 %)
– I, II i III kolone – 86 (82.69 %)