Uzastopni – 2017

 

Ukupan broj odigranih kola – 2134
Broj odigranih kola u 2017. godini – 104

U 104. kolu odigranom 29.12.2017. godine izvučeni su uzastopni brojevi – 3, 4
Tokom 2017. godine u izvučenim loto kombinacijama zastupljeni su sledeći nizovi uzastopnih brojeva:

 2 uzastopna broja:
Broj nizova od 2 uzastopna broja – 82
Broj različitih parova – 35

–   1,   2 – 63, 64,
–   2,   3 – 9, 16, 66,
–   3,   4 – 69, 87, 92, 102, 104,
–   4,   5 – 49, 76, 94,
–   5,   6 – 15, 61, 72, 90,
–   6,   7 – 40, 46, 75,
–   7,   8 – 7, 32, 76,
–   8,   9 – 55, 68,
–   9, 10 – 3, 88, 92,
– 10, 11 – 6, 48, 86,
– 11, 12 – 47,
– 12, 13 – 57,
– 13, 14 – 54, 62,
– 14, 15 – 1, 84,
– 15, 16 –
– 16, 17 – 13, 14,
– 17, 18 –
– 18, 19 – 6, 25, 72, 87,
– 19, 20 – 23, 68, 78,
– 20, 21 – 47,
– 21, 22 – 53, 71, 73, 84, 86, 91,
– 22, 23 –
– 23, 24 – 24, 89, 90,
– 24, 25 – 10,
– 25, 26 – 36, 42, 51, 97,
– 26, 27 – 34,
– 27, 28 – 2, 41,
– 28, 29 – 7, 8,
– 29, 30 – 75,
– 30, 31 – 97,
– 31, 32 – 18, 91,
– 32, 33 – 2, 17,
– 33, 34 – 51,
– 34, 35 – 34, 50, 56,
– 35, 36 – 4,
– 36, 37 – 28,
– 37, 38 – 4, 9, 36, 61, 81,
– 38, 39 – 45,

– 3 uzastopna broja:
Broj nizova od 3 uzastopna broja – 8
–   8,   9, 10 – 22. kolo
– 14, 15, 16 – 81. kolo
– 20, 21, 22 – 80. kolo
– 22, 23, 24 – 83, 99, 100. kolo
– 26, 27, 28 – 96. kolo
– 35, 36, 37 – 41. kolo

4 uzastopna broja:
Broj nizova od 4 uzastopna broja – 1
– 21, 22, 23, 24 – 60. kolo

– 5 uzastopnih brojeva:

Broj nizova od 5 uzastopnih brojeva – 1
– 27, 28, 29, 30, 31 – 37. kolo

– 6 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 6 uzastopnih brojeva – 0

– 7 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 7 uzastopnih brojeva – 0