Godine

 

U sledećoj tabeli prikazani su brojevi koji su najmanje i najviše puta izvučeni u loto kombinacijama u svakoj  godini pojedinačno od 1985. zaključno s 2016. godinom.

broj – broj koji je najmanje i najviše puta izvučen u godini
f min – najmanja učestanost nekog broja u godini
f max – najveća učestanost nekog broja u godini
(%) – najmanja i najveća učestanost izvučenih brojeva u odnosu na ukupan broj odigranih   kombinacija za svaku godinu izražena u (%)