Do 31.12. 2019.

U sledećoj tabeli možete videti sve nizove uzastopnih brojeva – 2, 3, 4, 5, 6 i 7 koji su izvučeni u loto kombinacijiama od 1985. godine zaključno s 31.12.2019. godine.
Kao što se iz tabele vidi do kraja 2011. godine još nisu izvučeni nizovi od 7  i 6 uzastopnih brojeva.
Za nizove od 5 i 4 uzastopna broja prikazani su pojedinačni brojevi koji su bili zastupljeni u izvučenim kombinacijama, kao i njihova učestanost u pojedinim godinama.
Za nizove od 3 i 2 broja, zbog velike zastupljenosti u izvučenim kombinacijama nepotrebno je prikazati sve kombinacije u kojima su bili zastupljeni.
Za niz od 3 uzastopna broja prikazani su samo brojevi koji su se najmanje i najviše puta pojavljivali u dobitnim kombinacijama. Izvučeni su svi nizovi.

Što se tiče nizova od 2 uzastopna broja, u ovom periodu su bili zastupljeni svi parovi, i možete  videti koji su parovi brojeva najmanje i najviše izvlačeni u kombinacijama.

f – broj pojavljivanja određenog niza uzastopnih brojeva u pojedinačnoj godini za nizove od 4, 5, 6 i 7 brojeva, i ukupno za nizove od 2 i 3 broja od 1985. godine.