Decembar

Prvo loto kolo u Decembru odigrano je 03.12.1985. godine, a poslednje 31.12.2023. godine.
Ukupan broj odigranih kola – 246

Na sledećim grafikonima možete  videti učestanost brojeva koji su izvučeni u svim odigranim loto kolima u mesecu Decembru od 1985. godine do danas, kao i preglede kombinacija po dekadama, parnosti, kolonama i bez jedne dekade.

Pregled po brojevima 

– N – neparni brojevi
– P – parni brojevi
– UK – ukupan broj izvučenih parnih i neparnih brojeva.

U svim do sada odigranim kolima u Decembru najređe izvlačeni broj je 7 – 32 puta, dok je 23 broj s najvećim brojem izvlačenja – 55 puta.

Pregled po dekadama

 P – prva dekada
– D – druga dekada
– T – treća dekada
– Č – četvrta dekada

Pregled po parnosti brojeva u kombinacijama

 n – neparni brojevi
– p  – parni brojevi
– uk – ukupan broj kombinacija neparnih i parnih brojeva

Pregled po kolonama

   I kol – zbir izvučenih brojeva iz I kolone (stubića)
– II kol – zbir izvučenih brojeva iz II kolone (stubića)
-III kol – zbir izvučenih brojeva iz III kolone (stubića)

Pregled kombinacija bez jedne dekade

 bez P – bez prve dekade
– bez D – bez druge dekade
– bez T – bez treće dekade
– bez Č – bez četvrte dekade