Uzastopni – 2022

Ukupan broj odigranih kola – 2616
Broj odigranih kola u 2022. godini – 64

U 64. kolu odigranom 12.08.2022. godine izvučeni su uzastopni brojevi – 17, 18 
Tokom 2021. godine u izvučenim loto kombinacijama zastupljeni su sledeći nizovi uzastopnih brojeva:

 2 uzastopna broja:
Broj nizova od 2 uzastopna broja – 52
Broj različitih parova – 29

–   1,   2 – 20, 29, 53,
–   2,   3 –
–   3,   4 – 25,
–   4,   5 – 55,  
–   5,   6 – 15, 47, 53,  
–   6,   7 – 33,  
–   7,   8 – 30,  
–   8,   9 –
–   9, 10 – 8, 11,
– 10, 11 – 18, 38,  
– 11, 12 – 25,
– 12, 13 –
– 13, 14 – 18,  
– 14, 15 –  
– 15, 16 – 40,
– 16, 17 – 14,  
– 17, 18 – 19, 20, 35, 56, 64,  
– 18, 19 – 21, 24,  
– 19, 20 –
– 20, 21 – 36,  
– 21, 22 –  
– 22, 23 – 37, 52,
– 23, 24 –  
– 24, 25 – 56, 57,  
– 25, 26 – 7, 12,  
– 26, 27 – 10, 27,
– 27, 28 –  
– 28, 29 –
– 29, 30 – 36,  
– 30, 31 –  43, 51,
– 31, 32 – 15,
– 32, 33 – 21, 54, 63,
– 33, 34 – 1, 3, 62,
– 34, 35 – 39, 44,  
– 35, 36 – 61,
– 36, 37 – 37,  
– 37, 38 –  6, 13,
– 38, 39 – 12, 26,  

– 3 uzastopna broja:
Broj nizova od 3 uzastopna broja – 8
–   3, 4, 5 – 28,
–   8, 9, 10 – 22,
–   10, 11, 12 – 23,
–   16, 17, 18 – 46,
–   18, 19, 20 – 41,
–   22, 23, 24 – 43,
–   34, 35, 36 – 42,
–   37, 38, 39 – 59,

– 4 uzastopna broja:
Broj nizova od 4 uzastopna broja – 0

– 5 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 5 uzastopnih brojeva – 0

– 6 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 6 uzastopnih brojeva – 0

– 7 uzastopnih brojeva:
Broj nizova od 7 uzastopnih brojeva – 0