Januar

Prvo kolo u Januaru odigrano je 07.01.1986. godine, a poslednje 30.01.2024. godine.
U ovom periodu ukupan broj odigranih kola – 229.

Na ovoj stranici prikazan je pregled učestanosti brojeva i kombinacija po dekadama, parnosti i bez jedne dekade koje su izvučene u mesecu Januar od 1986. do danas.

Pregled po brojevima

– N – neparni brojevi
– P – parni brojevi
– UK – ukupan broj izvučenih parnih i neparnih brojeva

U svim do sada odigranim kolima u Januaru brojevi s najvećom frekvencijom izvlačenja – 15 – 55 puta, a najređe izvlačeni broj – 25 – 30 puta.


Pregled po dekadama

 P – prva dekada
– D – druga dekada
– T – treća dekada
– Č – četvrta dekada


Pregled po parnosti brojeva u kombinacijama

n – neparni brojevi
– p  – parni brojevi
– uk – ukupan broj neparnih i parnih brojeva u kombinaciji

Pregled po kolonama

 I kol – zbir izvučenih brojeva iz I kolone (stubića)
II kol – zbir izvučenih brojeva iz II kolone (stubića)
III kol – zbir izvučenih brojeva iz III kolone (stubića)


Pregled kombinacija bez jedne dekade

bez P – bez druge dekade
 bez D – bez druge dekade
– bez T – bez treće dekade
– bez Č – bez četvrte dekade