2016. godina

 

Ukupan broj odigranih kola – 2030
Broj odigranih kola u 2016. godini – 104

Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2016. godini.

brojevi-2016.godina


Najveća učestanost
 – brojevi – 22
Broj izvlačenja – 27
Najmanja učestanost – brojevi – 33
Broj izvlačenja – 13

Ukupno je izvučeno:
– neparnih brojeva – 381 (52.34 %)
– parnih brojeva –      347 (47.66 %)

Najčešće kombinacije s neparnim i parnim brojevima:
– 3n i 4p – 36 (34.62%)

Može se videti da su brojevi iz T dekade najviše zastupljeni – 196 (26.92 %).
Po dekadama najviše neparnih brojeva je iz P, Č dekade – 97 (13.32 %).
Po dekadama najviše parnih brojeva je iz dekade – 100 (13.74 %).

Raspored izvučenih brojeva po kolonama:
–     I  – 245 (33.65%)
–   II  – 233 (32.01 %)
– III  – 250 (34.34 %)

U 2016. godini najzastupljenije su kombinacije s brojevima iz:
PDTČ dekade – 61 (58.65%)

– I, II i III kolone – 91 (87.50%)

Kombinacija s najmanjim zbirom brojeva (56) izvučena u 2016. godini
– 14. kolo – 9, 17, 5, 7, 13, 3, 2
Kombinacija s najvećim zbirom brojeva (216) izvučena u 2016. godini
– 43. kolo – 20, 21, 26, 35, 37, 38, 39