Brojevi – 2024

Ukupan broj odigranih kola – 2800
Broj odigranih kola u 2024. godini – 39

Pregled jednocifrenih i dvocifrenih loto brojeva izvučenih u 2024. godini.

Loto brojevi izvučeni u 2022. godini raspoređeni po kolima u kojima su izvučeni:

  1 – 8, 10, 16, 17, 23, 29,
  2 – 3, 18, 21, 24, 29, 31, 36, 37,
  3 – 8, 11, 12, 15, 22, 29, 32, 35, 39,
  4 – 22, 23, 31,
  5 – 4, 10, 32, 35, 36,
  6 – 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 22, 39,
  7 – 1, 5, 6, 7, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 34, 36, 39,
  8 – 8, 12, 22, 25, 27, 28, 37,
  9 – 6, 7, 15, 17, 19, 34,
10 – 5, 12, 35, 38,
11 – 2, 3, 9, 11, 13, 18, 20, 23, 30, 36,
12 – 4, 5, 10, 12, 14, 16, 25, 29, 31, 37,
13 – 1, 2, 4, 12, 20, 21, 33, 34,
14 – 1, 11, 18, 24, 36, 37,
15 – 7, 9, 14, 19, 26, 32, 35, 39,
16 – 5, 11, 12, 20, 21, 23, 28, 36, 38,
17 – 10, 23, 24,
18 – 1, 7, 13, 16, 17, 19, 26,
19 – 6, 15, 20, 26, 33,
20 – 9, 18, 22, 27, 38,
21 – 3, 5, 15, 20, 21,
22 – 2, 3, 18, 30, 39,
23 –1, 2, 4, 12, 17, 28, 38,
24 – 5, 18, 22, 25, 30,
25 – 6, 8, 10, 13, 14, 28, 30, 31,
26 – 2, 5, 6, 11, 19, 27, 31, 37,
27 – 25, 30, 35, 37,
28 – 2, 3, 8, 14, 19, 24, 27, 28, 32, 34, 39,
29 – 1, 6, 17, 24, 29, 33,
30 – 4, 23, 24, 26, 28, 29, 30,
31 – 7, 9, 16, 21, 31, 34, 35,
32 – 1, 9, 16, 17, 25, 27, 30, 33, 38,
33 – 2, 13, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 36,
34 – 3, 10, 14, 16, 32, 35,
35 – 10, 15, 19, 26, 32,
36 – 7, 8, 15, 20, 21, 34,
37 – 3, 8, 13, 14, 31, 33, 37, 38,
38 – 4, 7, 17, 20, 33, 34,
39 – 9, 11, 16, 27, 33, 38, 39,