Kolone – 2019

Ukupan broj odigranih kola – 2343
Broj odigranih kola u 2019. godini – 104

Na sledećem grafikonu možete videti učestanost kombinacija loto brojeva  u 2019. godini raspoređenih po kolonama

Od 1. do 10. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–     1. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
–     2. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
–     3. kolo – I – 2, II – 1, III – 4
–     4. kolo – I – 4, II – 1, III – 2
–     5. kolo – I – 1, II – 2, III – 4
–     6. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–     7. kolo – I – 1, II – 3, III – 3
–     8. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
–     9. kolo – I – 4, II – 1, III – 2
–   10. kolo – I – 5, II – 0, III – 2

Od 11. do 20. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–     11. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
–     12. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–     13. kolo – I – 1, II – 3, III – 3
–     14. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
–     15. kolo – I – 4, II – 2, III – 1
–     16. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
–     17. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
–     18. kolo – I – 1, II – 3, III – 3
–     19. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
–     20. kolo – I – 3, II – 3, III – 1

Od 21. do 30. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–     21. kolo – I – 4, II – 2, III – 1
–     22. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
–     23. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
–     24. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
–     25. kolo – I – 1, II – 3, III – 3
–     26. kolo – I – 2, II – 4, III – 1
–     27. kolo – I – 2, II – 1, III – 4
–     28. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
–     29. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
–     30. kolo – I – 4, II – 3, III – 0

Od 31. do 40. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–     31. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–     32. kolo – I – 2, II – 0, III – 5
–     33. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
–     34. kolo – I – 1, II – 3, III – 3
–     35. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
–     36. kolo – I – 2, II – 1, III – 4
–     37. kolo – I – 4, II – 2, III – 1
–     38. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
–     39. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–     40. kolo – I – 3, II – 2, III – 2

Od 41. do 50. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–     41. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
–     42. kolo – I – 4, II – 1, III – 2
–     43. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–     44. kolo – I – 5, II – 0, III – 2
–     45. kolo – I – 3, II – 0, III – 4
–     46. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
–     47. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–     48. kolo – I – 4, II – 3, III – 0
–     49. kolo – I – 2, II – 4, III – 1
–     50. kolo – I – 2, II – 3, III – 2

Od 51. do 60. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–     51. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
–     52. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–     53. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
–     54. kolo – I – 4, II – 2, III – 1
–     55. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
–     56. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
–     57. kolo – I – 1, II – 2, III – 4
–     58. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–     59. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
–     60. kolo – I – 1, II – 2, III – 4

Od 61. do 70. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–     61. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
–     62. kolo – I – 5, II – 2, III – 0
–     63. kolo – I – 3, II – 0, III – 4
–     64. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
–     65. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–     66. kolo – I – 5, II – 0, III – 2
–     67. kolo – I – 3, II – 4, III – 0
–     68. kolo – I – 2, II – 0, III – 5
–     69. kolo – I – 4, II – 1, III – 2
–     70. kolo – I – 2, II – 4, III – 1

Od 71. do 80. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–     71. kolo – I – 2, II – 1, III – 4
–     72. kolo – I – 2, II – 4, III – 1
–     73. kolo – I – 3, II – 2, III – 2
–     74. kolo – I – 4, II – 3, III – 0
–     75. kolo – I – 1, II – 3, III – 3
–     76. kolo – I – 3, II – 4, III – 0
–     77. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
–     78. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
–     79. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
–     80. kolo – I – 3, II – 3, III – 1

Od 81. do 90. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–     81. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
–     82. kolo – I – 2, II – 4, III – 1
–     83. kolo – I – 2, II – 4, III – 1
–     84. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
–     85. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–     86. kolo – I – 3, II – 1, III – 3
–     87. kolo – I – 2, II – 2, III – 3
–     88. kolo – I – 4, II – 3, III – 0
–     89. kolo – I – 1, II – 3, III – 3
–     90. kolo – I – 1, II – 3, III – 3

Od 91. do 100. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–     91. kolo – I – 1, II – 0, III – 6
–     92. kolo – I – 0, II – 3, III – 4
–     93. kolo – I – 1, II – 2, III – 4
–     94. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–     95. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
–     96. kolo – I – 3, II – 3, III – 1
–     97. kolo – I – 1, II – 4, III – 2
–     98. kolo – I – 2, II – 3, III – 2
–     99. kolo – I – 4, II – 2, III – 1
–   100. kolo – I – 3, II – 2, III – 2

Od 101. do 104. kola izvučene su kombinacije sa sledećim rasporedom brojeva po kolonama:
–     101. kolo – I – 1, II – 2, III – 4
–     102. kolo – I – 1, II – 3, III – 3
–     103. kolo – I – 2, II – 4, III – 1
–     104. kolo – I – 4, II – 2, III – 1

Ukupno:
– najviše brojeva iz jedne kolone – 6
– I – 1, II – 0, III – 6 – 91. kolo