2008. godina

U 2008. godini ukupno je odigrano 53 kola.
Na grafikonu je prikazana učestanost brojeva u 2008. godini.

Učestanost brojeva u 2008. godini

Najređe izvlačeni brojevi su 1, 22– 5 puta.
Najčešće izvlačeni broj je 30–15 puta.

Parnost izvučenih brojeva:
– N – 201 (54.18%)
– P – 170  (45.82%)

Najčešća kombinacija neparnih i parnih brojeva:
4n i 3p – 16 (30.19%)

Učestanost brojeva po dekadama:
– P – 92 (24.80%)
– D – 92 (24.80%)
– T – 97 (26.15%)
– Č – 90 (24.25%)

Broj kombinacija u kojima su zastupljeni brojevi iz sve četiri dekade:
– PDTČ – 32 (60.38%)

Zastupljenost brojeva po kolonama:
–     I – 123 (33.15%)
–   II – 133 (35.85%)
III – 115 (31.00%)

Broj kombinacija u kojima su zastupljeni brojevi iz sve tri kolone:
I, II, III – 44 (83.02%)